Do kiedy trzeba zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy?

 

Do podstawowych obowiązków wszystkich przedsiębiorców, należy regularne opłacanie zaliczek na podatek dochodowy. Przede wszystkim zobligowane do tego są firmy, które rozliczają się na zasadach ogólnych

Jakie są terminy opłacania zaliczki?

Zaliczki miesięczne – duzi przedsiębiorcy
Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych w zależności od spełniających warunków mogą opłacać zaliczki w formie miesięcznej lub kwartalnej. Czytaj dalej Do kiedy trzeba zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy?

Jak rozliczyć stratę podatkową?

 

Podatnicy (przedsiębiorcy) rozliczający się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej lub podatku liniowego, obliczają podatek dochodowy od dochodu uzyskanego w danym okresie. Podstawą opodatkowania jest więc różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Czytaj dalej Jak rozliczyć stratę podatkową?

Czy na fakturze korygującej musi pojawić się uzasadnienie przyczyny korekty?

 

Każda faktura korygująca musi obowiązkowo posiadać przyczynę poprawy faktury, a więc musi posiadać uzasadnienie. Dany przepis wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Wcześniej przyczyna korekty była niezbędna tylko na korekcie, której zapisy prowadziły do zmniejszenia VAT. Czytaj dalej Czy na fakturze korygującej musi pojawić się uzasadnienie przyczyny korekty?

Do kiedy trzeba złożyć CIT-8?

 

Podatnik lub płatnik musi złożyć zeznanie CIT-8 do końca 3 miesiąca następnego roku, czyli musi złożyć zeznanie w ciągu 3 miesięcy licząc termin od daty zakończenia roku podatkowego – art. 27 ust. 1 updop.

Zazwyczaj poszczególnym podatnikom rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym – w tym wypadku podatnicy  mają czas na złożenie zeznania do 31 marca. Czytaj dalej Do kiedy trzeba złożyć CIT-8?

Co to jest deklaracja VAT-26?

 

Dzięki deklaracji VAT-26 przedsiębiorcy mogą w Urzędzie Skarbowym zgłosić swoje pojazdy samochodowe wykorzystywane w działalności gospodarczej, tak aby później mogli odliczyć podatek VAT w 100% od wydatków na jego zakup i eksploatację.

Warto jednak podkreślić, że prawo do odliczenia podatku VAT 100% mają tylko i wyłącznie przedsiębiorcy, którzy używają swojego samochodu tylko i wyłącznie do celów służbowych (na cele działalności gospodarczej) a nie do prywatnych celów. Czytaj dalej Co to jest deklaracja VAT-26?

Czy dokonywanie przeglądu kasy fiskalnej jest obowiązkowe?

 

Wszyscy przedsiębiorcy sprzedający swoje towary i/lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym są zobowiązani do korzystania z kasy fiskalnej w swojej działalności gospodarczej. Oznacza to, iż są zobowiązani do prowadzenia ewidencji swoich obrotów z kasy fiskalnej i muszą okresowo dokonywać jej przeglądu. Czytaj dalej Czy dokonywanie przeglądu kasy fiskalnej jest obowiązkowe?

Amortyzacja leasingowego środka trwałego

 

Przedsiębiorca może skorzystać z leasingu, aby zakupić środek trwały niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednakże pojawia się tu często pytanie: czy można taki środek amortyzować i jak prowadzić taką ewidencję?

Na początek należy podkreślić, że istnieją dwa rodzaje leasingu – finansowy i operacyjny. Czytaj dalej Amortyzacja leasingowego środka trwałego

Nowe rozporządzenie ws. zaniechania poboru podatku PIT

 

Weszły w życie nowe przepisy resortu finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od niektórych uzyskanych dochodów odnoszących się do promocji zatrudnienia i insytytucji rynku pracy.

Zaniechanie, o którym mowa powyżej, ma mieć zastosowanie do końca bieżącego roku – 2016 i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Czytaj dalej Nowe rozporządzenie ws. zaniechania poboru podatku PIT

Sprzedaż samochodu firmowego – aktualizacja VAT-26

 

Sprzedaż samochodu osobowego, który służył do celów służbowych oznacza zaprzestanie wykorzystywania go w prowadzonej działalności. Chodzi oczywiście o pojazd, który przeznaczony był wyłącznie do działalności gospodarczej.

Gdy przedsiębiorca chce sprzedać samochód musi złożyć aktualizację VAT-26 do US (jeżeli pojazd został zgłaszany do US poprzez VAT-26 i było prowadzone do niego zestawienie kilometrowe). Czytaj dalej Sprzedaż samochodu firmowego – aktualizacja VAT-26

Potwierdzenie odbioru korekty faktury – elektronicznie, tradycyjnie

 

Wszelkie zwroty towarów czy też zmiany cen konkretnych produktów – spowodowane udzielonymi rabatami, mogą być dokumentowane poprzez fakturę korygującą. Jak wspomniano już we wcześniejszych artykułach – nie ma obowiązku podpisu faktur ani umieszczania na nich pieczątek. Czytaj dalej Potwierdzenie odbioru korekty faktury – elektronicznie, tradycyjnie