Faktura VAT marża – co to jest? Kto ją wystawia?

Faktury marża wystawiane są przez sprzedawcę, który odprowadza (płaci) podatek VAT tylko od wysokości marży, a nie od całej kwoty sprzedaży. Sprzedawca jest więc podatnikiem, którego podstawą opodatkowania jest po prostu marża – czyli, różnica między kwotą należną nabywcy, a ceną nabycia tychże towarów lub usług (pomniejszona o kwotę podatku). Czytaj dalej Faktura VAT marża – co to jest? Kto ją wystawia?

Dokonywanie zakupów towarów od osób fizycznych

Czy przedsiębiorca dokonujący zakupu towarów od osoby fizycznej (która nie prowadzi działalności gospodarczej), za pośrednictwem na przykład platformy aukcyjnej, może zaliczyć powyższe wydatki w koszty uzyskania przychodów? Oczywiście wszelkie dokumenty potwierdzające powyższą transakcje (np. Czytaj dalej Dokonywanie zakupów towarów od osób fizycznych

Nowa zasada prawna – elektroniczna komunikacja z organem podatkowym

W nowej Ordynacji podatkowej ma pojawić się przepis ujmujący zakres zagadnień związanych z komunikacją elektroniczną z organem podatkowym.

Aby dany projekt mógł sprawnie funkcjonować w życiu codziennym, musi zostać stworzona specjalna platforma podatkowa, umożliwiająca komunikację za pomocą środków elektronicznych. Czytaj dalej Nowa zasada prawna – elektroniczna komunikacja z organem podatkowym

Dokonywanie zakupów towarów od osób fizycznych

Czy przedsiębiorca dokonujący zakupu towarów od osoby fizycznej (która nie prowadzi działalności gospodarczej), za pośrednictwem na przykład platformy aukcyjnej, może zaliczyć powyższe wydatki w koszty uzyskania przychodów? Oczywiście wszelkie dokumenty potwierdzające powyższą transakcje (np. Czytaj dalej Dokonywanie zakupów towarów od osób fizycznych

Prawo do odszkodowania, odszkodowanie za śmierć, koszt podatkowy

Pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia wielu świadczeń na rzecz pracowników, między innymi jest to obowiązek wypłaty odszkodowań pracownikom (którzy są u niego zatrudnieni) z tytułu wypadku w miejscu pracy. Bywają sytuacje, gdy odszkodowanie (o którym mowa powyżej) otrzymuje rodzina zmarłego pracownika. Czytaj dalej Prawo do odszkodowania, odszkodowanie za śmierć, koszt podatkowy

Nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R

Od nowego roku 2016 (z dniem 1 stycznia) zacznie obowiązywać nowy wzór rejestracyjny VAT-R od podatku od towarów i usług. Jednakże z obecnych wzorów można będzie jeszcze korzystać, do 30 czerwca 2016.

 

Jakie zmiany?

Zostaną przeredagowane miejsca składania zgłoszenia – miejsca zgłoszenia dla osób prawnych (i jednostek organizacyjnych) będą określane według adresu siedziby podatnika, natomiast w wypadku osób fizycznych określane będą według miejsca zamieszkania. Czytaj dalej Nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R

Ryczałt ewidencjonowany – szczegółowe informacje

Ryczał ewidencjonowany to inaczej uproszczony sposób opodatkowania działalności gospodarczej i rozliczenia z fiskusem. Przedsiębiorca, który korzysta z ryczałtu pod względem rozliczenia, płaci mniejszy procent podatku od przychodu, czyli od sprzedaży danych towarów i/lub usług. Czytaj dalej Ryczałt ewidencjonowany – szczegółowe informacje

Podatki w 2016 roku – nowe zmiany od stycznia

Od nowego roku, a dokładniej od 1 stycznia 2016 roku wejdą w życie dwa rozporządzenia względem odsetek za zwłokę od zmiany oraz względem nowych stawek opłat za kopie i odpisy dokumentów.

W pierwszym rozporządzaniu nastąpią zmiany w naliczaniu odsetek za zwłokę, gdzie określony zostanie między innymi nowy wzór naliczania odsetek z zastosowaniem podwyższonej stawki. Czytaj dalej Podatki w 2016 roku – nowe zmiany od stycznia

INTRASTAT – do czego służy system statystyki obrotów handlowych?

Z momentem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej towary wysyłane poza kraj przestały być kontrolowane przez Urząd Celny i w związku z tym zaistniała potrzeba przystąpienia do ogólnego systemu, który kontrolowałby przywozy i wywozy towarów do innych krajów UE. Czytaj dalej INTRASTAT – do czego służy system statystyki obrotów handlowych?

Urlop wypoczynkowy – jakie prawa ma pracownik?

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi na umowę o pracę. Jeżeli w bieżącym roku urlop nie zostanie wykorzystany, powinien zostać przeniesiony na kolejny rok. W przypadku, gdy umowa o pracę wygaśnie lub zostanie rozwiązana, czyli nie zostanie przedłużona przez pracodawcę i pracownika – pracodawca zmuszony jest wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop. Czytaj dalej Urlop wypoczynkowy – jakie prawa ma pracownik?