Uproszczenie ‪‎procedur‬ ‪podatkowych‬ – zmiany

Zmiany podatkowe mają wejść w życie już 1 stycznia 2016 roku.
Mają dotyczyć przede wszystkim ułatwienia (uproszczenia) procedur podatkowych, dzięki którym kontakt podatników z fiskusem stanie się łatwiejszy, natomiast pobór podatków będzie efektywniejszy. Czytaj dalej Uproszczenie ‪‎procedur‬ ‪podatkowych‬ – zmiany

Czy mimo ‪zawieszenia‬ ‪działalności‬ można i/lub trzeba deklarować ‪‎VAT‬?

Jak wiadomo, można korzystać (raz na jakiś czas) z prawa do zawieszenia działalności, jednakże rodzi to za sobą pewne konsekwencje. Mianowicie można uniknąć deklaracji VAT, ale sporo zdarzeń musi być obowiązkowo złożone na druku fiskusowi, ponieważ pewne zdarzenia, odbywają się w trakcie zawieszenia biznesu i muszą być uregulowane. Czytaj dalej Czy mimo ‪zawieszenia‬ ‪działalności‬ można i/lub trzeba deklarować ‪‎VAT‬?

Limit obrotów większy niż rok wcześniej – w 2016 roku

Od nowego roku 2016 limit obrotów wzrośnie z  5 015 000 zł do 5 092 000 zł. Oznacza to, że będzie o 77 tys. zł wyższy niż w roku bieżącym – dany przedsiębiorca nie będzie już tzw. „małym” podatnikiem. Czytaj dalej Limit obrotów większy niż rok wcześniej – w 2016 roku

Działalność jednoosobowa a ilość posiadanych pojazdów

Prowadzenie jednoosobowej działalności nie oznacza, iż przedsiębiorca może posiadać tylko jeden pojazd.
Wszystko zależy m.in. od tego jakich rozmiarów jest to firma, jaki jest charakter wykonywanej działalności i obszar jej prowadzenia.

Nie ma jednak żadnych wyjątków w ustawie, które określałyby ograniczenia w limicie wydatków na zakup (w tym też eksploatacje) drugiego (i kolejnych) samochodów. Czytaj dalej Działalność jednoosobowa a ilość posiadanych pojazdów

Termin zapłaty na wystawionej fakturze ”za pobraniem”

Czy podanie terminu zapłaty na wystawionej fakturze przy formie płatności „za pobraniem” jest prawidłowe?

Aby rozwiązać powyższe wątpliwości, przedstawione w pytaniu, zostanie poniżej opisany przykład wraz z jego końcową interpretacją (odpowiedzią). Czytaj dalej Termin zapłaty na wystawionej fakturze ”za pobraniem”

Konsekwencje wystawienia pustej faktury

W sytuacjach, gdy przedsiębiorca wystawi fakturę, w której ujęte zostały błędne dane – istnieje możliwość skorygowania danego dokumentu (ustawa o VAT). Jednakże, w przypadku, gdy wystawiony dokument będzie pusty (tzw. pusta faktura), a zostanie wprowadzony do obrotu prawnego, wówczas może się okazać, że dla podatnika będzie to oznaczało nałożenie surowych konsekwencji. Czytaj dalej Konsekwencje wystawienia pustej faktury

Bez zmian na limit 150.000 zł uprawniający do zwolnienia z VAT

Zwolnienie z VAT dla podatników (na limit 150.000 zł) będzie obowiązywał aż do końca 2018 r.

Podatnicy, których roczny obrót nie jest większy niż równowartość w walucie krajowej kwoty 10.000 euro (zgodnie z kursem wymiany obowiązującym w dniu przystąpienia). Czytaj dalej Bez zmian na limit 150.000 zł uprawniający do zwolnienia z VAT