Obniżona i podwyższona stawka odsetek za zwłokę

 

Od 1 stycznia 2016 roku od zaległości podatkowych stosuje się obniżoną stawkę odsetek o połowę (połowa stawki podstawowej, która obecnie wynosi 4%). Jednakże trzeba przy tym spełnić kilka warunków. Mianowicie, należy złożyć korektę deklaracji samodzielnie (bez udziału organu podatkowego) w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji, a do tego zapłata zaległości musi nastąpić w ciągu 7 dni od dnia złożenia tejże korekty. Czytaj dalej Obniżona i podwyższona stawka odsetek za zwłokę

Nowe kody i zmiany wzoru deklaracji

Od 1 stycznia nowego roku 2016 zostały dodane nowe kody tytułu ubezpieczenia, a mianowicie:

05 80 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego,
05 81 – osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego,

Również wprowadzono nowy wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, który umożliwiać będzie w bloku V pola 04 wykazanie łącznej kwoty wypłaconych w danym miesiącu podwyższeń zasiłków macierzyńskich do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Czytaj dalej Nowe kody i zmiany wzoru deklaracji

Co to jest rozliczenie ZUS DRA i jaki jest termin jego składania?

 

5 stycznia 2016 r. to najbliższy termin złożenia ZUS DRA i raportów imiennych za poprzedni miesiąc

ZUS DRA – jest to deklaracja rozliczeniowa (rozliczeniowa lub korygująca) kierowana do ZUS i w której to płatnik rozlicza wszelkie składki i świadczenia z poprzedniego miesiąca (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych). Czytaj dalej Co to jest rozliczenie ZUS DRA i jaki jest termin jego składania?

Jakie są terminy wpłaty zaliczek przy kwartalnym rozliczeniu podatkowym?

Podatek PIT, jak i deklaracje VAT można rozliczać na dwa sposoby, dlatego też przedsiębiorcy mają możliwość zdecydowania się, na jedną wybraną formę rozliczenia danego podatku – miesięczną czy kwartalną.

 

Jakie są korzyści rozliczenia podatku w sposób kwartalny?

Przede wszystkim korzyścią jest wpłacenie zamiast dwunastu zaliczek, tylko czterech zaliczek na podatek dochodowy. Czytaj dalej Jakie są terminy wpłaty zaliczek przy kwartalnym rozliczeniu podatkowym?

Obowiązek podatkowy – ograniczony i nieograniczony

W związku ze zbliżającym się tematem rozliczeń rocznych PIT warto wiedzieć gdzie opodatkować swoje dochody, które uzyskane zostały poza granicami kraju. W tym celu warto dowiedzieć się czegoś więcej na temat obowiązku podatkowego z rodzaju ograniczonego i nieograniczonego.

** Więcej szczegółów na ten temat opodatkowania dochodów z pracy za granicą znajdziecie interpretacji z 3 grudnia 2015 r. Czytaj dalej Obowiązek podatkowy – ograniczony i nieograniczony

Nowa PKWiU od nowego 2016 roku

 

Od 1 stycznia 2016 roku w ewidencji i dokumentacji, rachunkowości oraz w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej, zacznie obowiązywać nowa PKWiU 2015.

Jednakże jeszcze do 31 grudnia 2016 roku będzie można równolegle korzystać z PKWiU 2008 i nowego PKWiU 2015 w określonych przypadkach: do ewidencji i dokumentacji, rachunkowości czy urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Czytaj dalej Nowa PKWiU od nowego 2016 roku

Strata w środkach trwałych

W trakcie prowadzenia działalności mogą nastąpić straty w środkach trwałych w wyniku jakiś zdarzeń losowych, takich jak kradzież czy zniszczenie w wyniku wypadku, i inne oraz straty związane z likwidacja środka trwałego np. w wyniku trwałego uszkodzenia.

Powyżej opisana strata stanowi koszt uzyskania przychodu. Czytaj dalej Strata w środkach trwałych

Spis z natury (remanent, inwentaryzacja)

Spis z natury sporządzany jest na koniec roku podatkowego i wpisany zostaje wtem czas do księgi – zwany jest zamiennie, jako remanent lub inwentaryzacja.

* Spis z natury (remanent) sporządzony na koniec roku podatkowego jest jednocześnie spisem z natury na początek roku następnego. Czytaj dalej Spis z natury (remanent, inwentaryzacja)

Nowe rachunki bankowe – mandaty, grzywny

Z nowym rokiem 2016 wejdą w życie nowe zmiany dotyczące rachunków bankowych, na które wpłacane są grzywny z mandatów karnych.

Dokładniej mówiąc, zostały przydzielone nowe rachunki bankowe, na które będą wpływały należności z wydanych mandatów karnych. Czytaj dalej Nowe rachunki bankowe – mandaty, grzywny