Dowody przesunięć towarów handlowych lub materiałów

 

Przesunięcia towarów handlowych oraz materiałów podstawowych mają miejsce między zakładami tej samej firmy. W momencie, gdy w danym zakładzie zabraknie określonego towaru lub materiału, może on nabyć go poprzez inny oddział tej samej firmy. Dany towar zostanie do niego wysłany z zasobów innego zakładu firmy. Czytaj dalej Dowody przesunięć towarów handlowych lub materiałów

Likwidacja interpretacji podatkowych w zakresie VAT

Na razie proponowane zmiany w zakresie interpretacji podatkowych VAT są tylko pomysłem na nowy projekt, jednakże założenia projektu zmian są coraz głośniej omawiane i ustawodawcy potwierdzają, iż zmiany te zostaną wcielone w życie.

 

O co dokładnie chodzi?

Mają zostać zlikwidowane interpretacje podatkowe z zakresu podatku od towarów i usług, oznacza to, iż nie będzie można złożyć już wniosku o interpretację VAT, a będzie można jedynie pytać o identyfikacje towaru lub usługi. Czytaj dalej Likwidacja interpretacji podatkowych w zakresie VAT

Koszty zwiazane z użytkowaniem mieszkania na cele przedsiębiorstwa

Bardzo często zdarza się, iż przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu czy domu. Oczywiście daje to możliwość zaliczenia wydatków ponoszonych na użytkowanie lokalu działalności do kosztów uzyskania przychodu.

Wszelkie wydatki związane z opłatami czynszu, czy mediów (energii elektrycznej, wody, gazu i centralnego ogrzewania) oraz telefonu w prowadzeniu własnej działalności, można udokumentować dowodem wewnętrznym. Czytaj dalej Koszty zwiazane z użytkowaniem mieszkania na cele przedsiębiorstwa

Faktura eksportowa – sprzedaż poza granice własnego kraju

Jak sama nazwa mówi, faktura eksportowa dotyczy formalności związanej z eksportem towarów i usług poza granice naszego kraju do krajów unijnych, ale nie tylko.

Podstawowym dokumentem, który potwierdza sprzedaż poza granice kraju i na podstawie, którego urząd celny zezwala na wywóz towaru jest właśnie faktura eksportowa (FVE). Czytaj dalej Faktura eksportowa – sprzedaż poza granice własnego kraju

Dowód wewnętrzny (DW) – dokumentowanie wydatków

Niektóre poniesione wydatki (koszty) mogą być udokumentowane nie tylko na fakturach, ale również na tak zwanych dowodach księgowych – dokumentują one zapisy w księdze.

Dowody wewnętrzne powinny zawierać datę i podpisy osób, które dokonały danych wydatków (wraz z nadanym nr dokumentu). Czytaj dalej Dowód wewnętrzny (DW) – dokumentowanie wydatków

Wydatki na naukę języków obcych a koszty podatkowe

Dla przykładu: Osoba, która chce skorzystać z kursu nauki wybranego języka obcego, ponieważ jest to niezbędne do jego zawodu lub uzyskania specjalizacji (np. jest w trakcie egzaminów, a warunkiem uzyskania specjalizacji jest zdanie testu w wybranym języku), może koszty poniesione z tego tytułu zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej. Czytaj dalej Wydatki na naukę języków obcych a koszty podatkowe

Pełnomocnictwo w formie dokumentów elektronicznych

Dokumenty dotyczące pełnomocnictwa (ogólne, szczególne i do doręczeń) już niedługo będą przesyłane drogą elektroniczną. Już na początku nowego roku (z dniem 1 stycznia 2016 roku) wejdzie w życie rozporządzenie pozwalające na powyżej opisaną możliwość. Czytaj dalej Pełnomocnictwo w formie dokumentów elektronicznych

Faktura VAT marża – co to jest? Kto ją wystawia?

Faktury marża wystawiane są przez sprzedawcę, który odprowadza (płaci) podatek VAT tylko od wysokości marży, a nie od całej kwoty sprzedaży. Sprzedawca jest więc podatnikiem, którego podstawą opodatkowania jest po prostu marża – czyli, różnica między kwotą należną nabywcy, a ceną nabycia tychże towarów lub usług (pomniejszona o kwotę podatku). Czytaj dalej Faktura VAT marża – co to jest? Kto ją wystawia?