Podsumowanie roku w KPiR

Spis z natury
Każdy przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów ma obowiązek na ostatni dzień każdego roku podatkowego sporządzić spis z natury. W prawie nie istnieją szczegółowe regulacje odnośnie sposobu sporządzania remanentu. Istotne jest jedynie, aby spis został sporządzony w sposób staranny i trwały. Zakończony spis powinien zostać podpisany przez osoby biorące w nim udział. Spisane i policzone towary poddajemy wycenie nie później niż do 14 dni od dnia sporządzenia remanentu. Następnie sumę wynikającą ze spisu wprowadzamy do księgi przychodów i rozchodów.

Podsumowanie zapisów w księdze
Istnieją dwie metody sumowania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i od tego, którą metodę wybierzemy zależy sposób podsumowania końcowego. Pierwszą z nich jest sumowanie kolumn na koniec każdego miesiąca. W tym przypadku na koniec roku powinno się sporządzić zestawienie roczne wszystkich kolumn rocznych. Roczne zestawienie umieszcza się na oddzielnej stronie księgi. Natomiast drugi sposób rozliczenia to sumowanie kolumn narastająco przez cały rok. Ostatnie sumowanie jest równocześnie rocznym sumowaniem księgi. Ostateczne podsumowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów musi zostać sporządzane przed terminem złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. Przedsiębiorcom poleca się prowadzenie księgi KPiR w programach internetowych np. www.systim.pl. Pozwala to zaoszczędzić czas i zachować przejrzystość księgi.

Obliczanie dochodu lub straty
Dochodem jest różnica między przychodem, a kosztami, powiększona o różnicę między wartościami remanentów z początku i końca roku. Większa wartość spisu na koniec roku od wartości wykazanej na początku powoduje zmniejszenie o tę różnicę kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli różnica jest mniejsza, koszty uzyskania przychodu zostają o nią zwiększone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *