Prowadzenie KPiR elektronicznie, a obowiązujące prawo

 

Księga, która prowadzona jest poprzez oprogramowanie, a więc prowadzona jest przy pomocy technik informatycznych musi spełnić kilka prostych warunków, aby mogła zostać uznana za prawidłową.

Według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (2003 r. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) są to następujące warunki do spełnienia przez podatnika:

  • określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego, wykorzystywanego do prowadzenia ksiąg;
  • stosowanie programu komputerowego zapewniającego bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi;
  • przechowywanie zapisanych danych na magnetycznych nośnikach informacji, do czasu wydruku zawartych na nich danych, w sposób chroniący przed zatarciem lub zniekształceniem tych danych albo naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania.

Dodatkowo podatnik zobowiązany jest na koniec każdego miesiąca (nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni) sporządzać wydruk księgi z zapisami dokonanych za dany miesiąc. Tak, aby można było w odpowiednim czasie zapewnić prawidłowe i terminowe rozliczenie z budżetem. Oczywiście wydruk ten powinien być zgodny ze wzorem księgi według obowiązującego rozporządzenia (obecnie jest to załącznik numer 1).

Jeżeli jednak podatnik, który posługuje się danym programem komputerowym do prowadzenia księgowości, nie ma możliwości wydruku księgi według obowiązującego wzoru z rozporządzenia (np. jego program nie posiada takiej możliwości lub posiada inny wzór niżeli określony w załączniku nr 1), zobowiązany jest do złożenia księgi w wersji o której mowa w § 2 ust. 1. – wydruk komputerowy z podsumowaniem wszelkich zapisów za danych miesiąc z wpisanymi poprawnie do odpowiednich kolumn księgi sum miesięcznych, które wynikają z tego wydruku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *