Składki ZUS – odliczenie

Ustawa o podatku dochodowym dopuszcza możliwość odliczenia składek, które w niższej wysokości płaci przez 24 miesiące przedsiębiorca otwierający po raz pierwszy działalność gospodarczą.

Składki te składają się na 3 filary z czego składki dotyczące tzw. ZUS preferencyjnego obejmuję tylko pierwsze dwa:

Fundusz Rodzaj ubezpieczenia Jakie składki
FUS – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenia społeczne emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa
NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia Ubezpieczenie zdrowotne zdrowotna
FP – Fundusz Pracy oraz gwarantowanych świadczeń pracowniczych Świadczenia z Funduszu Pracy fundusz pracy,
fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych

Przedsiębiorca otwierający po raz pierwszy działalność gospodarczą (albo ponownie otwierający po upływie 5 lat od zamknięcia poprzedniej) płaci składki tylko na:

  • ubezpieczenia społeczne w kwocie 176,33 zł (wysokość na rok 2016)
  • ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 288,95 zł (wysokość na rok 2016)

Korzyścią przedsiębiorcy jest to, że faktycznie zapłacone składki dają nam możliwość odliczenia od dochodu. Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników i prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą opłaca powyższe składki do 10 dnia miesiąca następnego a zatrudniający choćby jedną osobę do 15 dnia miesiąca następnego.

Przykładowo jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna działalność 1 października 2016r. to zostaje zgłoszony w ZUS  od 1 października 2016r. do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Za miesiąc październik przedsiębiorca opłaci składki za siebie do 10 listopada, następnie do 10 grudnia a za grudzień 2016r. do 10 stycznia 2016r. Jeżeli zatrudniałby choćby jedną osobę płatność odbywałaby się odpowiednio do 15.

Składki ZUS opłaca się w systemie miesięcznym i także w tym systemie są one rozliczane poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji rozliczeniowej DRA (dla przedsiębiorcę bez pracowników) albo DRA, RCA lub RZA(dla przedsiębiorcy zatrudniającego choćby jedną osobę).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *