Spis z natury (remanent, inwentaryzacja)

Spis z natury sporządzany jest na koniec roku podatkowego i wpisany zostaje wtem czas do księgi – zwany jest zamiennie, jako remanent lub inwentaryzacja.

* Spis z natury (remanent) sporządzony na koniec roku podatkowego jest jednocześnie spisem z natury na początek roku następnego.

 

Składniki jakie należy uwzględnić w spisie to: towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcja w toku, wyroby gotowe, braki i odpady oraz rożne towary stanowiące własność podatnika (znajdujące się poza zakładem podatnika), a także towary obce (w momencie sporządzania, znajdują się w zakładzie).

Spis z natury powinien zawierać miedzy innymi takie dane jak:

 1. imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 2. datę sporządzenia spisu,
 3. numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 4. szczegółowe określenie towaru i innych składników podlegających inwentaryzacji,
 5. jednostkę miary,
 6. ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 7. cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 8. wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 9. łączną wartość spisu z natury,
 10. klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”,
 11. podpisy osób sporządzających spis
 12. podpis właściciela zakładu lub wspólników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *