Sprzedaż samochodu firmowego – aktualizacja VAT-26

 

Sprzedaż samochodu osobowego, który służył do celów służbowych oznacza zaprzestanie wykorzystywania go w prowadzonej działalności. Chodzi oczywiście o pojazd, który przeznaczony był wyłącznie do działalności gospodarczej.

Gdy przedsiębiorca chce sprzedać samochód musi złożyć aktualizację VAT-26 do US (jeżeli pojazd został zgłaszany do US poprzez VAT-26 i było prowadzone do niego zestawienie kilometrowe). Oczywiście obowiązek został z góry nałożony przez przepisy prawa – art. 86a ust. 14 ustawy w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania samochodu.

Gdy posiadany samochód jest wpisany do ewidencji środków trwałych – uważany jest za samochód firmowy, co oznacza, iż jego sprzedaż odbywa się w zupełnie inny sposób niżeli ma się to w przypadku samochodu prywatnego. Chodzi tu głównie o kwestie podatku, ponieważ osoba posiadająca samochód prywatny poprzez sprzedaż nie wykazuje dla niej przychodu z tego tytułu. Natomiast dla przedsiębiorcy owszem – kwota netto uzyskana ze sprzedaży samochodu firmowego oznacza przychód z działalności.

Zatem kwota, za którą zostanie zbyty firmowy samochód, stanie się przychodem firmy i będzie podlegać opodatkowaniu stawką podatku odpowiednią dla formy, która obowiązuje w danym modelu działalności.

Wycofanie samochodu z działalności nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, gdy przy jego nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku. Gdy odliczono przynajmniej 60% VAT, jego wycofanie z działalności podlega opodatkowaniu stawką 23%. Natomiast jego sprzedaż podlega opodatkowaniu stawką 23% niezależnie od tego, czy przy jego nabyciu odliczono VAT, czy nie – przepisy obowiązujące od 1 kwietnia 2014 roku.

 

Kto dolicza podatek dochodowy sprzedając samochód?

Podatku dochodowego można uniknąć tylko w przypadku spełnienia dwóch warunków, a mianowicie:

  • minęło ponad 6 lat (licząc począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce wycofanie z firmy)
  • samochód został wycofany z firmy (przeniesiony z majątku firmowego do prywatnego).

„…przychód ze sprzedaży samochodu (uprzednio wycofanego z firmy) przed upływem 6 lat należy wykazać nawet, gdy działalność została zamknięta. W takiej sytuacji, od przychodu uzyskanego ze sprzedaży należy zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy według takich zasad, jakie przedsiębiorca stosował prowadząc firmę. Oprócz tego, przychody, koszty i dochód (ewentualnie stratę) wynikające z takiej sprzedaży majątku były przedsiębiorca wykazuje w zeznaniu rocznym.”

Warto wiedzieć, że w momencie sprzedaży kwotę, która nie została zamortyzowana można potraktować jako koszt – także wtedy, gdy przedsiębiorca zamknął już swoją działalność (oczywiście o ile samochód nie został zamortyzowany w pełni przed wycofaniem go z firmy).

 

Kto dolicza VAT sprzedając samochód, a kto jest zwolniony?

Sprzedając samochód firmowy wykorzystywany w działalności opodatkowanej VAT-em, 23% podatku VAT trzeba doliczyć, gdy:

  • podczas wprowadzania samochodu do firmy odliczono 100% VAT (np. samochód ciężarowy),
  • podczas wprowadzania samochodu do firmy odliczono 50% VAT lub 60% VAT,
  • podczas wprowadzania samochodu do firmy nie odliczono w ogóle VAT (zakup na umowę sprzedaży, fakturę marża, przeniesienie z majątku prywatnego, itp.).

Jak łatwo zauważyć, obejmuje to wszystkie sytuacje. Inaczej mówiąc, od 1 kwietnia 2014 r. sprzedając samochód firmowy VAT musi doliczać każdy czynny VAT-owiec. Wcześniej istniały pewne zwolnienia sprzedaży z VAT, ale obecnie już nie funkcjonują. Jedynie przedsiębiorcy wykorzystujący pojazd tylko w działalności zwolnionej z VAT nie muszą doliczać tego podatku, gdy go sprzedają.

 

Przeniesienie samochodu do majątku prywatnego a VAT

Druga ważna opcja związana z samochodem firmowym to przeniesienie go do majątku prywatnego, czyli wycofanie z firmy. Taka czynność wymaga doliczenia VAT, gdy:

  • podczas wprowadzania samochodu do firmy odliczono 100% VAT (np. samochód ciężarowy),
  • podczas wprowadzania samochodu do firmy odliczono 50% VAT lub 60% VAT,

 

Sprzedaż samochodu firmowego po 1 kwietnia 2014 r. a  korekta VAT

Od 1 kwietnia 2014 r. nie ma już możliwości sprzedaży samochodu firmowego bez opodatkowania VAT, gdy sprzedawca jest VAT-owcem. Możliwe natomiast jest skorygowanie VAT-u nieodliczonego przy zakupie.

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na sprzedaż auta (od 1 kwietnia 2014 roku ze stawką 23%) o wartości początkowej powyżej 15 tys. zł w okresie 5 lat (60 miesięcy) od jego nabycia, ma prawo do korekty VAT nieodliczonego przy zakupie, w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty (w przypadku samochodów do 15tys. okres ten wynosi 12 miesięcy). Np. sprzedając samochód po 10 miesiącach, korekta obejmuje 5/6 nieodliczonego VAT-u. Jest to tzw. korekta „in plus”, czyli taka, która zmniejsza obciążenie podatkowe przedsiębiorcy (zwiększa podatek naliczony).

 

PRZYKŁAD:

Przedsiębiorca X kupił samochód osobowy w sierpniu 2013 r. za 90 000 zł brutto (w tym 23% VAT, czyli 20 700 zł) i odliczył z tego tytułu 6000 zł VAT. Następnie zdecydował się na sprzedaż tego auta w kwietniu 2014 r. za 75 000 zł. W związku ze sprzedażą musi wykazać do zapłaty VAT w wysokości 17 250 zł (23% VAT). Jednocześnie ma prawo do skorygowania VAT-u nieodliczonego przy zakupie.

Nowe przepisy dotyczące sprzedaży pojazdów, przewidują korzystniejsze zasady opodatkowania dla tych przedsiębiorców, którzy przy zakupie auta odliczyli część VAT-u, niż dla tych którzy kupili samochód bez opcji odliczenia VAT. W przypadku sprzedaży samochodu od którego nie przysługiwało odliczenie podatku nie istnieje żadne prawo do jakiejkolwiek korekty.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *