Strata w środkach trwałych

W trakcie prowadzenia działalności mogą nastąpić straty w środkach trwałych w wyniku jakiś zdarzeń losowych, takich jak kradzież czy zniszczenie w wyniku wypadku, i inne oraz straty związane z likwidacja środka trwałego np. w wyniku trwałego uszkodzenia.

Powyżej opisana strata stanowi koszt uzyskania przychodu. Strata oczywiście powinna być odpowiednio udokumentowana np. poprzez protokół sporządzony przez policjantów czy straż pożarną, jeżeli miały miejsce takie zdarzenia, jak na przykład: pożar, zalanie czy kradzież.

Kosztów uzyskania nie stanowią te koszty, które wyniknęły z utraty czy likwidacji samochodów oraz koszty ich remontów powypadkowych, jeżeli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym.

Powyżej opisane protokoły zostają dołączane do likwidacji środka trwałego, który musi sporządzić przedsiębiorca. Będzie to załącznik dołączany do dowodu księgowego, aby można było go następnie ująć jako stratę w PKPiR.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *