W nowym roku – Elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od stycznia nowego roku 2016 lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, określane skrótem e-ZLA. Warto jednak nadmienić, iż dotychczasowe zwolnienia papierowe o nazwie ZUS ZLA będa funkcjonowały, ale tylko do końca 2017 roku, ponieważ od 1 stycznia 2018 roku wszelkie zwolnienia będą wystawiane tylko w formie elektronicznej.

Nie trudno zauważyć, że taki proces zmian będzie ułatwieniem dla lekarzy, jak i pracodawców. Ponieważ lekarze za pośrednictwem specjalnej platformy, gdzie będą mieli swój profil PUE ZUS lub za pomocą zintegrowanej z PUE aplikacji gabinetowej będą mogli wystawiać wyżej opisane zwolnienia. W związku z czym skróci się czas wypisywania zwolnienia, będzie on zdecydowanie krótszy niżeli w przypadku papierowego zwolnienia. Mało tego, lekarz uzyska niezbędne informacje o danych pacjenta, jego pracodawców oraz członków rodziny. Gdy wpisze numer PESEL pacjenta to jego dane zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Do tego, wystawione przez lekarza e-ZLA będzie przekazane do ZUS automatycznie. Lekarze będą mogli również wystawiać zwolnienia poprzez urządzenia mobilne (w przypadku wizyty domowej).

Dla pracodawców są to również spore korzyści, ponieważ po założeniu profilu na PUE otrzyma on natychmiast wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi e-ZLA i samo zwolnienie.

Oczywiście dla pracowników to także spore ułatwienie bo nie będą oni musieli dostarczać swojego zwolnienia do pracodawcy lub ZUS'u. Jednakże pozostaje jeden wyjątek od tej reguły, w przypadku gdy dany pracodawca nie posiada profilu na PUE. Wtem czas lekarz ma obowiązek wydrukowania e-ZLA i pracownik musi dostarczyć wydruk swojemu pracodawcy, aby zawiadomić go o zwolnieniu. Oczywiście lekarz będzie musiał również wydrukować e-ZLA na żądanie pacjenta, jednakże dużo łatwiej będzie gdy to sam pacjent założy profil na PUE i będzie miał wgląd do wszelkich swoich zwolnień.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *