Więcej wymogów przy korektach rabatów

Łódzka izba skarbowa wyjaśnia, że zbiorcza faktura korygująca powinna od 1 stycznia 2014 r. zawierać również daty i numery faktur korygowanych.

Izba skarbowa przypomniała, że zbiorczy dokument powinien zawierać dane, które wymienione są w art. 106j ust. 2 ustawy, przy czym powinna jeszcze wskazywać okres, do którego odnosi się udzielony opust lub obniżka. Nie ma jednak obowiązku podawania takich danych jak (wg art. 106j ust. 3pkt 2 ustawy o Vat): nazwa czy rodzaj towaru i/lub usługi objętych korektą, numeru (pod którym zarejestrowany jest nabywca towarów i/lub usług) oraz daty dokonania/zakończenia dostawy towarów/wykonania usługi ani daty otrzymania zapłaty w przypadku, gdy różni się ona od daty wystawienia faktury – zgodnie z przepisem art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6.

Warto także dodać, że wg do art. 106e ust. 1 pkt 4, który mówi o obowiązku podawania przyczyny korekty, podatnik powinien ją również podać na fakturze korygującej, także zbiorczej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *