Wyższe świadczenia zależne od pensji minimalnej – 2019 rok

W nowym roku kolejny wzrost płacy minimalnej – z obecnych 2100 zł brutto do 2250 zł. Spowoduje to zwiększenie minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców – 14,70 zł. Dodatkowo wzrost minimalnego wynagrodzenie spowoduje zmianę wysokości świadczeń powiązanych z tym wynagrodzeniem. Czytaj więcej.

Jak wspomnieliśmy wyżej, zwiększenie wynagrodzenia minimalnego zwiększa także świadczenia pracownicze.

* Świadczenia będą należne w wyższej wysokości, pod warunkiem że prawo do nich powstanie w 2019 r. 

Wysokość najważniejszych świadczeń wygląda następująco:

Świadczenie

Kwota

dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej

2,45 zł – w lipcu, październiku

2,56 zł – w styczniu

2,68 zł – w marcu, kwietniu, maju, sierpniu, wrześniu

2,81 zł – w lutym, grudniu

2,96 zł – w czerwcu, listopadzie

wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój

nie mniej niż 2250 zł za pełny miesiąc dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy

odprawa z tytułu zwolnień grupowych

nie więcej niż 33 750 zł, czyli 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę

odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację

nie mniej niż 2250 zł

wynagrodzenie gwarancyjne za nie wykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy

nie mniej niż 2250 zł dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynagradzanego w inny sposób niż stałą stawką miesięczną

kwoty wolne od potrąceń

  • 1633,78 zł (100% minimalnego wynagrodzenia) – w przypadku potrąceń niealimentacyjnych,
  • 1225,34 zł (75% minimalnego wynagrodzenia) – w przypadku potrąceń zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 1470,40 zł (90% minimalnego wynagrodzenia) – w przypadku kar pieniężnych
  • 1307,02 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) przy potrącaniu za zgodą pracownika

– przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek

świadczenie pieniężne dla praktykanta

nie więcej niż 4500 zł (dwukrotność wynagrodzenia minimalnego)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *