Zmiana organów podatkowych – VAT

Jak informuje MF, z dniem 1 stycznia 2016 roku nastąpi zmiana w zakresie określania właściwości organów podatkowych, odnosząca się do podatku VAT.

Od tego dnia właściwość organów podatkowych będzie ustalana na ogólnych zasadach, a więc według Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że jeżeli podatnik jest osobą prawną lub nie mającą osobowości prawnej – właściwość ta będzie ustalana ze względu na siedzibę podatnika. Jednakże, gdy podatnik jest osobą fizyczną – będzie ustalana ze względu na miejsce zamieszkania.

Zmiana dotyczy krajowych podatników, którzy w bieżącym roku rozliczali podatek VAT w urzędzie skarbowym innym niż urząd skarbowy właściwy ze względu na adres siedziby lub miejsce zamieszkania (tak jak ujęto to powyżej). oczywiście podatnicy nie mają obowiązku składania aktualizacji zgłoszenia VAT-R, ponieważ powyższa zmiana następuje z urzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *