Zwolnienie z VAT – rezygnacja, powrót

 

Kto może korzystać ze zwolnienia VAT

Ze zwolnienia mogą korzystać na pewno mali przedsiębiorcy, których łączny obrót wynosi kwotę do 150 000zł, a więc nie zostaje przekroczony w ciągu roku. Jeżeli taki warunek zostanie spełniony, to do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Powyższy limit odnosi się do wartości sprzedaży łącznej z poprzedniego roku podatkowego, w którym to właśnie kwota łączna sprzedaży nie przekroczyła 150 000zł. Dany limit obowiązywać będzie do końca 2018 roku – art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Wyżej wymienione zwolnienie przysługuje również tym podatnikom, którzy w danym roku rozpoczynają swoją działalność. Jeżeli według ich przewidywań wartość sprzedaży nie przekroczy 150 000 zł, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w ciągu roku. „Nowi’’ przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają swoją działalność, nawet nie muszą składać żadnych deklaracji informujących o chęci korzystania ze zwolnienia, ponieważ z mocy prawa od razu korzystają ze zwolnienia VAT.

 

Rejestrowanie zwolnienia VAT

Podmiot, który nie przekroczył łącznej sumy 150 000zł lub jest nowym przedsiębiorcą na rynku, a chce skorzystać ze zwolnienia VAT, nie musi składać zgłoszenia rejestracyjnego – VAT-R, ponieważ przysługuje ono z mocy prawa. Jednakże nikt nie zabrania przedsiębiorcom składania takich formularzy, jeżeli będą oni mieli taką potrzebę, mogą bez problemu złożyć VAT-R w Urzędzie Skarbowym. W momencie złożenia formularza, naczelnik natychmiast rejestruje podatnika, jako „podatnika VAT zwolnionego’’. Takie zgłoszenie powinno być dokonane przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu.

Obowiązek składania zgłoszenia, należy natomiast do podatników, którzy chcą zrezygnować z przysługującego im zwolnienia – ze względu na przekroczenie sumy sprzedaży 150 000zł lub ze względu na prowadzenie takiego rodzaju działalności, któremu nie przysługuje w/w zwolnienie. Zgłoszenia należy dokonać przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia.

Cała rejestracja jest oczywiście bezpłatna. Jednakże, gdy podatnik chce otrzymać dla siebie potwierdzenie, iż został zarejestrowany jako podatnik zwolniony, musi uiścić opłatę skarbową w wysokości 170 zł (art. 96 ust. 4 ustawy o VAT).

 

Rezygnacja ze zwolnienia VAT

Podatnik może również dobrowolnie zrezygnować z przysługującego mu prawa do zwolnienia VAT i tym samym stać się czynnym podatnikiem, który będzie normalnie rozliczać podatek VAT.

Aby dokonać takiej rezygnacji, podatnik musi poinformować naczelnika urzędu skarbowego poprzez pisemne zawiadomienie – formularz VAT-R. Oczywiście zawiadomienie musi zostać złożone przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia. Natomiast podatnik, który rozpoczyna dopiero działalność musi złożyć zawiadomienie przed dniem dokonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT –  art. 113 ust. 4 ustawy o VAT.

 

Powrót do zwolnienia VAT

Wszyscy podatnicy, którzy utracili prawo do korzystania ze zwolnienia VAT lub zrezygnowali z niego dobrowolnie, mogą ponownie skorzystać z takiego zwolnienia, ze względu na wysokość obrotów (kwota obrotów nie przekroczyła 150 00 zł).

Jednakże jest możliwe dopiero po upływie roku – liczy się ono od końca roku, w którym nastąpiło utracenie prawa do zwolnienia lub nastąpiła rezygnacja – art. 113 ust. 11 ustawy o VAT.

Warto tutaj wspomnieć, że prawo do ponownego skorzystania ze zwolnienia VAT może nastąpić z początkiem dowolnego miesiąca, ale po upływie roku. Wspominamy o tym, ponieważ do roku 2015 trwały spory w tej sprawie między podatnikami, a fiskusem. Podatnicy opiewali po swojej stronie racji – iż powrót do zwolnienia może nastąpić z początkiem każdego miesiąca, natomiast fiskus – iż powrót może nastąpić tylko od 1 stycznia danego roku. Jednakże od momentu kiedy w kwietniu 2015 roku Minister Finansów wydał interpretacje odnoszącą się do możliwości ponownego skorzystania ze zwolnienia w każdym miesiącu, spory te zostały rozwiązane, interpretacja uregulowała wydawane decyzje w tej sprawie.

Aby podatnik ponownie korzystał ze zwolnienia podmiotowego z VAT powinien sporządzić aktualizację formularza VAT-R. W danym formularzu należy zakreślić kwadrat w poz. 30 oraz wypełnić poz. 38 – wypełnia się datę od której dany podatnik będzie korzystał ze zwolnienia.  Aktualizację formularza, należy złożyć do 7 dni licząc dany termin od daty, w której nastąpił powrót do zwolnienia – art. 96 ust. 12 ustawy o VAT.

Na koniec jeszcze warto dodać informacje o tym, jakie warunki musi spełnić podatnik, aby mógł ponownie korzystać ze zwolnienia z VAT, a mianowicie:

  • wartość sprzedaży podatnika w ubiegłym roku (jak i bieżącym) nie mogła przekroczyć limitu określonego w art. 113 ust. 1,
  • podatnik nie może wykonywać czynności określonych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *