Jakie są terminy wpłaty zaliczek przy kwartalnym rozliczeniu podatkowym?

Podatek PIT, jak i deklaracje VAT można rozliczać na dwa sposoby, dlatego też przedsiębiorcy mają możliwość zdecydowania się, na jedną wybraną formę rozliczenia danego podatku – miesięczną czy kwartalną.

 

Jakie są korzyści rozliczenia podatku w sposób kwartalny?

Przede wszystkim korzyścią jest wpłacenie zamiast dwunastu zaliczek, tylko czterech zaliczek na podatek dochodowy. Czytaj dalej Jakie są terminy wpłaty zaliczek przy kwartalnym rozliczeniu podatkowym?

Obowiązek podatkowy – ograniczony i nieograniczony

W związku ze zbliżającym się tematem rozliczeń rocznych PIT warto wiedzieć gdzie opodatkować swoje dochody, które uzyskane zostały poza granicami kraju. W tym celu warto dowiedzieć się czegoś więcej na temat obowiązku podatkowego z rodzaju ograniczonego i nieograniczonego.

** Więcej szczegółów na ten temat opodatkowania dochodów z pracy za granicą znajdziecie interpretacji z 3 grudnia 2015 r. Czytaj dalej Obowiązek podatkowy – ograniczony i nieograniczony

Nowa PKWiU od nowego 2016 roku

 

Od 1 stycznia 2016 roku w ewidencji i dokumentacji, rachunkowości oraz w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej, zacznie obowiązywać nowa PKWiU 2015.

Jednakże jeszcze do 31 grudnia 2016 roku będzie można równolegle korzystać z PKWiU 2008 i nowego PKWiU 2015 w określonych przypadkach: do ewidencji i dokumentacji, rachunkowości czy urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Czytaj dalej Nowa PKWiU od nowego 2016 roku

Strata w środkach trwałych

W trakcie prowadzenia działalności mogą nastąpić straty w środkach trwałych w wyniku jakiś zdarzeń losowych, takich jak kradzież czy zniszczenie w wyniku wypadku, i inne oraz straty związane z likwidacja środka trwałego np. w wyniku trwałego uszkodzenia.

Powyżej opisana strata stanowi koszt uzyskania przychodu. Czytaj dalej Strata w środkach trwałych

Spis z natury (remanent, inwentaryzacja)

Spis z natury sporządzany jest na koniec roku podatkowego i wpisany zostaje wtem czas do księgi – zwany jest zamiennie, jako remanent lub inwentaryzacja.

* Spis z natury (remanent) sporządzony na koniec roku podatkowego jest jednocześnie spisem z natury na początek roku następnego. Czytaj dalej Spis z natury (remanent, inwentaryzacja)

Nowe rachunki bankowe – mandaty, grzywny

Z nowym rokiem 2016 wejdą w życie nowe zmiany dotyczące rachunków bankowych, na które wpłacane są grzywny z mandatów karnych.

Dokładniej mówiąc, zostały przydzielone nowe rachunki bankowe, na które będą wpływały należności z wydanych mandatów karnych. Czytaj dalej Nowe rachunki bankowe – mandaty, grzywny

Rejestr VAT – zakup i sprzedaż

Kto musi prowadzić rejestr VAT i po co?

Jednym z obowiązków przedsiębiorców, którzy sprzedają towary i/lub usługi opodatkowane VAT-em jest prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Na podstawie takiej ewidencji (rozliczenia miesięcznego, kwartalnego lub rocznego) następnie sporządza się deklaracje podatkową (VAT-7, VAT-7K). Czytaj dalej Rejestr VAT – zakup i sprzedaż