Klient indywidualny żąda faktury – czy należy wystawić paragon?

Podatnik, który nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas/drukarek fiskalnych w działalności, wystawia paragon fiskalny do każdej transakcji i wręcza go klientowi indywidualnemu bez żądania. Obowiązek ten wynika z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 14. Czytaj dalej Klient indywidualny żąda faktury – czy należy wystawić paragon?

Czy można wystawić fakturę, jeżeli klient zgubił paragon fiskalny?

 

Jeżeli nabywca zażąda wystawienia faktury do paragonu, to sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia faktury do transakcji, która jest udokumentowana paragonem fiskalnym. Nabywca na zgłoszenie żądania ma 3 miesiące.

Dodatkowo w przepisach ujęty jest zapis, informujący o tym, iż przedsiębiorca musi dołączyć do egzemplarza faktury paragonpozostaje on u sprzedawcy. Czytaj dalej Czy można wystawić fakturę, jeżeli klient zgubił paragon fiskalny?

Czy należy zwrócić sprzedawcy paragon, aby otrzymać fakturę?

 

Często zdarza się, że klient otrzymawszy paragon potwierdzający jego zakup, chciałby otrzymać jednak fakturę. W takim wypadku obowiązki dwóch stron reguluje prawo.

 

Jaki obowiązek wystawienia faktury względem nabywcy ma sprzedawca?
Gdy klient indywidualny na dowód swojego zakupu otrzymał paragon, a chciałby otrzymać fakturę, może w ciągu 3 miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty) poprosić sprzedawcę o wystawienie faktury do paragonu. Czytaj dalej Czy należy zwrócić sprzedawcy paragon, aby otrzymać fakturę?

Elektroniczne paragony – kolejna zmiana

 

W najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie zmian dotyczących przekazywania paragonów klientowi. Dokładnie mówiąc, paragon papierowy ma być zastąpiony paragonem elektronicznym. Oznacza to, że sprzedaż będzie rejestrowana elektronicznie bez potrzeby wydawania paragonu w formie papierowej. Czytaj dalej Elektroniczne paragony – kolejna zmiana

Odpowiedzialność odszkodowawcza za otwarcie prywatnej korespondencji pracownika

Jeżeli prywatna korespondencja adresowana imiennie do konkretnego pracownika jest przesyłana na adres pracodawcy, nie oznacza to, że pracodawca może ją otworzyć. Jeśli pracodawca otworzy taką korespondencję, czyn ten zostanie uznany za naruszenie dóbr osobistych pracownika i skutkować będzie odpowiedzialnością odszkodowawczą pracodawcy. Czytaj dalej Odpowiedzialność odszkodowawcza za otwarcie prywatnej korespondencji pracownika