Co to jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)?

WNT inaczej oznacza również dostawę ale wykonaną w innym państwie członkowskim, jednakże jest z nią połączony transport towarów do Polski, zaś nabywcą jest polski podatnik (względnie inna osoba prawna mająca numer VAT UE). Oczywiście nie istnieje żaden wymógł nakładający obowiązek zarejestrowania nabywcy dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Czytaj dalej Co to jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)?

Co to jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)?

 

 

Mianem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) wg art. 13 ustawy o VAT „określa się wywóz towarów z terytorium kraju, w wykonaniu czynności określonych w art. 7, na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju”. Czytaj dalej Co to jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)?

Zmiany MF – doprecyzowanie części przepisów ustawy o rachunkowości

 

Jak zapowiada Ministerstwo Finansów zmiany nad jakimi pracują mają dotyczyć m.in. terminu przeprowadzania inwentaryzacji drogą porównania, a odpowiednia nowelizacja wejdzie w życie najprawdopodobniej w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

„Obecne brzmienie przepisów art. Czytaj dalej Zmiany MF – doprecyzowanie części przepisów ustawy o rachunkowości

Co to jest podatek VAT naliczony?

 

Podatek VAT naliczony jest podatkiem związanym z zakupem produktu lub usługi. Jak wskazuje sama nazwa – jest on „naliczony”, ale przez tego, od kogo zakupiliśmy produkt czy usługę.

Dla przykładu:
Przedsiębiorca X prowadzi warsztat stolarski, w którym pracownicy wytwarzają oryginalne stoły i inne meble z drewna. Czytaj dalej Co to jest podatek VAT naliczony?

Jak sprawdzić kontrahenta? Porady dla przedsiębiorców

Gdy przedsiębiorstwo stoi przed ważnym podpisaniem kontraktu i chce zweryfikować swojego kontrahenta, musi bardzo dokładnie sprawdzić go nie tylko pod względem KRS. Dotychczas było to bardzo pracochłonne, ponieważ kontrahent musiał dostarczyć odpis KRS lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, oraz zaświadczenia o rejestracji do VAT w urzędzie skarbowym. Czytaj dalej Jak sprawdzić kontrahenta? Porady dla przedsiębiorców

Co w przypadku gdy przedsiębiorca zmienia nazwisko?

 

Jeżeli dany przedsiębiorca prowadzi własną działalność gospodarczą i zmienia swoje nazwisko (wychodzi za mąż), to oprócz wymiany dokumentów musi wykonać parę innych aktualizacji danych, w dokumentach związanych z prowadzeniem działalności.

Przede wszystkim wymaga się od niego zgłoszenia wniosku o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Czytaj dalej Co w przypadku gdy przedsiębiorca zmienia nazwisko?

Składki ZUS za chorobowe pracownika

Przy wypłacaniu pracownikowi wynagrodzenia za pracę pracodawca jest zmuszony od wynagrodzenia wyliczyć składki ubezpieczeniowe, a następnie musi wskazać je w dokumentach rozliczeniowych.
W sytuacji, gdy pracownik nie był zdolny do pracy w danym miesiącu np. z powodu choroby, przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe z tego tytułu. Czytaj dalej Składki ZUS za chorobowe pracownika

Nowa opłata reklamowa dla przedsiębiorców – decyzja gminy

Od roku 2016 gminy mogą wprowadzać na swoim terenie opłatę reklamową. Dzięki temu gmina może uporządkować krajobraz swojego miasta – co za tym idzie, wszystkich miast w całym kraju.

Większość polskich miast jest zbyt mocno przeładowana reklamami. Są one rozmieszczane bez ładu i składu. Czytaj dalej Nowa opłata reklamowa dla przedsiębiorców – decyzja gminy

Odmowa rejestracji spółki w KRS, a zwrot PPC

 

Dla przykładu:

Przedsiębiorstwo w październiku 2014 roku zawarło umowę spółki z o.o i zapłaciło 0,5% PCC, ale dopiero w grudniu otrzymano odpowiedź, iż sąd odmówił zarejestrowania spółki w rejestrze przedsiębiorców to przedsiębiorstwo może ubiegać się o zwrot uiszczonego PPC. Czytaj dalej Odmowa rejestracji spółki w KRS, a zwrot PPC