Limit obligujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych – zmiany

Jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczą założony limit w walucie polskiej 1 200 000 euro w poprzednim roku obrotowym, odpowiednie podmioty mają obowiązek stosowania w bieżącym roku obrotowym zasad rachunkowości, w tym między innymi są zmuszone do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jednakże limit ten ma być zwiększony od 2017 roku!

Czytaj dalej Limit obligujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych – zmiany

Nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów – PKPiR

Już od 8 kwietnia tego roku obowiązuje nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

Kto musi zastosować się do nowego wzoru PKPiR?
Nowy wzór PKPiR na pewno muszą stosować podatnicy, którzy w obecnym roku rozpoczęli działalność gospodarczą. Czytaj dalej Nowy wzór podatkowej księgi przychodów i rozchodów – PKPiR

Elektroniczne paragony – kolejna zmiana

 

W najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie zmian dotyczących przekazywania paragonów klientowi. Dokładnie mówiąc, paragon papierowy ma być zastąpiony paragonem elektronicznym. Oznacza to, że sprzedaż będzie rejestrowana elektronicznie bez potrzeby wydawania paragonu w formie papierowej. Czytaj dalej Elektroniczne paragony – kolejna zmiana

Obniżka CIT dla małych podatników

 

Rząd przyjął we wtorek (21 czerwca 2016 roku) projekt nowelizacji ustawy o podatkach dochodowych PIT i CIT. Oznacza to, iż małe przedsiębiorstwa od 1 stycznia 2017 roku będą mogły swobodnie korzystać z preferencyjnej stawki podatku CIT – 15% zamiast 19%.

Stawka preferencyjna obejmie małych podatników, w przypadku których wartość przychodu ze sprzedaży (wliczając w to kwotę należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości kwoty 1,2 mln euro. Czytaj dalej Obniżka CIT dla małych podatników

Nowy podatek od sprzedaży detalicznej

 

Już niebawem zacznie obowiązywać przyjęta ustawa o nowym podatku od sprzedaży detalicznej. Zapłacą go oczywiście handlowcy.

Jak wynika z projektu ustawy, przedmiotem opodatkowania będzie miesięczny przychód (netto, bez VAT) ze sprzedaży detalicznej (bez sprzedaży na rzecz przedsiębiorców). Czytaj dalej Nowy podatek od sprzedaży detalicznej

Zmiany w dokumentacji pracowniczej

 

Ministerstwo Rozwoju zapowiada, iż chce wdrożyć nowy pakiet ułatwień dla przedsiębiorców.

Zmiany miały by nastąpić przede wszystkich w kwestii:

  1. Skrócenia czasu przechowywania dokumentacji – czas przechowywania ma zostać skrócony z obecnych 50 do 7/10 lat (licząc od dnia zakończenia stosunku pracy). Czytaj dalej Zmiany w dokumentacji pracowniczej

Będzie dłuższy termin na odwołanie od wypowiedzenia umowy?

 

Obecnie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy odnośnie wydłużenia terminu na wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę. Obecnie termin ten wynosi 7 dni, jednakże ma nastąpić wydłużenie go aż do 30dni. 

Jak twierdzą projektodawcy, obecne przepisy dotyczące terminu na składanie przez pracowników powództw z obszaru prawa pracy, związanych z wypowiedzeniem, przywróceniem do pracy albo odszkodowaniem i żądaniem nawiązania umowy o pracę, w nieuzasadniony sposób krzywdzą pracowników. Czytaj dalej Będzie dłuższy termin na odwołanie od wypowiedzenia umowy?

Pełna księgowość będzie dla mniejszej liczby firm

Resort finansów ma w planach zmianę progu przychodów. Mianowicie, chce zmniejszyć próg, po przekroczeniu którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) muszą prowadzić księgi rachunkowe (tzw. pełną księgowość). Oprócz tego zmiany mają również nastąpić ws. Czytaj dalej Pełna księgowość będzie dla mniejszej liczby firm

Struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego

JPK (Jednolity Plik Kontrolny) – to elektroniczna forma ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych o określonej strukturze logicznej. Oznacza to, iż struktura logiczna to sposób organizacji konkretnych informacji wewnątrz pliku. Pliki takie będą przesyłane przez podatników organom podatkowym. Czytaj dalej Struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego