Do jakiego urzędu skarbowego złożyć zgłoszenie lub aktualizację danych dotyczących kasy fiskalnej?

Podatnik, który rozpoczyna dopiero pracę z kasą fiskalną, musi oczywiście powiadomić o tym odpowiedni urząd skarbowy, tym samym musi złożyć stosowny wniosek we właściwym US – zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania oraz zgłoszenie danych dotyczących kasy. Czytaj dalej Do jakiego urzędu skarbowego złożyć zgłoszenie lub aktualizację danych dotyczących kasy fiskalnej?

Klient indywidualny żąda faktury – czy należy wystawić paragon?

Podatnik, który nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas/drukarek fiskalnych w działalności, wystawia paragon fiskalny do każdej transakcji i wręcza go klientowi indywidualnemu bez żądania. Obowiązek ten wynika z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 14. Czytaj dalej Klient indywidualny żąda faktury – czy należy wystawić paragon?

Czy muszę wystawiać paragon dla klientów indywidualnych?

 

Według art. 111 ust. 1 ustawy o po­datku od to­wa­rów i usług: “Podatnicy do­ko­nu­jący sprze­daży na rzecz osób fi­zycz­nych nie­pro­wa­dzą­cych dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej oraz rol­ni­ków ry­czał­to­wych są obo­wią­zani pro­wa­dzić ewi­den­cję ob­rotu i kwot po­datku na­leż­nego przy za­sto­so­wa­niu kas re­je­stru­ją­cych. Czytaj dalej Czy muszę wystawiać paragon dla klientów indywidualnych?

Na czym polega odwrotne obciążenie VAT dostawy towarów?

 

Odwrotne obciążenie VAT polega na tym, iż cały obowiązek rozliczenia podatku należnego z danej transakcji staje się obowiązkiem nabywcy, a nie sprzedawcy. Tym samym oznacza to, że następuje tu przesunięcie obowiązku rozliczenia podatku od towarów i usług z dostawcy na nabywcę. Czytaj dalej Na czym polega odwrotne obciążenie VAT dostawy towarów?

Czy drogie prezenty komunijne trzeba zgłosić do fiskusa?

 

Drobne prezenty, takie jak: Pismo Święte, złoty łańcuszek, rower czy drobne kwoty pieniężne, powoli przechodzą w zapomnienie, ponieważ coraz częściej rządzi zasada, że im droższe prezenty tym lepsze. Dzieci powoli rezygnują ze standardowych rzeczy i wolą skupić się na nowościach rynkowych, przede wszystkim nowym sprzęcie elektronicznym i już nie cieszą ich drobne prezenty. Czytaj dalej Czy drogie prezenty komunijne trzeba zgłosić do fiskusa?

Jak i kiedy można odliczyć VAT z duplikatu faktury?

 

Pierwotna faktura równa się duplikatowi faktury, co oznacza, że duplikat ma tę samą moc prawną, co faktura. Duplikat dokumentuje dokładnie to samo zdarzenie gospodarcze, co pierwotna faktura i również stanowi podstawę do odliczenia podatku naliczonego.

Jednakże, należy pamiętać o podstawowych kwestiach dotyczących zasad odliczania VAT z duplikatu faktury. Czytaj dalej Jak i kiedy można odliczyć VAT z duplikatu faktury?

Co to jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)?

WNT inaczej oznacza również dostawę ale wykonaną w innym państwie członkowskim, jednakże jest z nią połączony transport towarów do Polski, zaś nabywcą jest polski podatnik (względnie inna osoba prawna mająca numer VAT UE). Oczywiście nie istnieje żaden wymógł nakładający obowiązek zarejestrowania nabywcy dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Czytaj dalej Co to jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)?

Jak skorygować sprzedaż zaewidencjonowaną w kasie?

 

Jeżeli sprzedawca chce udokumentować dokonanie sprzedaży dla osoby fizycznej, która nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, jest zmuszony do zewidencjonowania jej na kasie rejestrującej takiej zdarzenia – jest to paragon fiskalny.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy podatnik zmuszony jest do korekty sprzedaży. Czytaj dalej Jak skorygować sprzedaż zaewidencjonowaną w kasie?

Co to jest podatek VAT naliczony?

 

Podatek VAT naliczony jest podatkiem związanym z zakupem produktu lub usługi. Jak wskazuje sama nazwa – jest on „naliczony”, ale przez tego, od kogo zakupiliśmy produkt czy usługę.

Dla przykładu:
Przedsiębiorca X prowadzi warsztat stolarski, w którym pracownicy wytwarzają oryginalne stoły i inne meble z drewna. Czytaj dalej Co to jest podatek VAT naliczony?