Co to jest faktura korygująca?

Co to jest faktura korygująca?

Faktura korygująca to dokument, który wystawiany jest w przypadku dokonania pomyłki na fakturze VAT – pierwotnej.

Fakturę korygującą wystawia się w okreslonych przypadkach – przy popełnieniu błędów lub w przypadku dokonania jakiś zmian np. udzieleniu rabatu czy dokonaniu zwrotu zakupionych towarów.

Dokładniej mówiąc można wystawić fakturę korygującą przy:

  • zwrocie kupionych towarów, na które została wystawiona faktura pierwotna (źródłowa),
  • stwierdzeniu pomyłki w cenie, stawce czy kwocie podatku od towarów i usług,
  • udzieleniu rabatów, zwróceniu towaru sprzedawcy, zwróceniu nabywcy kwot nienależnych lub zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.

 

Fakturą korygującą można skorygować wszelkie błędy dotyczące miar, ilości, cen, stawek vat zakupionych towarów itd. Mianowicie:

  • miary i ilości sprzedanych towarów lub zakresu wykonanych usług,
  • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
  • wartości towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
  • stawki podatku,
  • sumy wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu,
  • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
  • kwoty należności ogółem, wraz z należnym podatkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *