Co to jest rozliczenie ZUS DRA i jaki jest termin jego składania?

 

5 stycznia 2016 r. to najbliższy termin złożenia ZUS DRA i raportów imiennych za poprzedni miesiąc

ZUS DRA – jest to deklaracja rozliczeniowa (rozliczeniowa lub korygująca) kierowana do ZUS i w której to płatnik rozlicza wszelkie składki i świadczenia z poprzedniego miesiąca (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

 

Jakie dokumenty należy składać?

  1. Jeżeli firma zatrudnia pracowników – jest zobowiązana do złożenia deklaracji ZUS DRA wraz z odpowiednimi raportami imiennymi do ZUS, co miesiąc.
  2. Jeżeli płatnik rozlicza składki tylko na własne ubezpieczenie – zobowiązany jest przekazywać tylko deklaracje rozliczeniowa ZUS DRA bez raportu.
  3. Warto jednak podkreślić, ze firmy niezatrudniające pracownikowi mogą składać deklaracje tylko raz za pełny miesiąc (bo w kolejnych miesiącach nie zmienia się zobowiązanie). W związku z czym opłaca się tylko składki. Jednakże w przypadku, gdy zobowiązanie ulegnie zmianie, a wiec zmieni się wysokość opłacanych składek w którymś miesiącu na skutek np. Zwolnienia chorobowego – wtedy trzeba złożyć deklaracje ZUS DRA.
  4. Gdy jednoosobowa działalność zostaje odwieszona – należy złożyć deklaracje ZUS DRA za pierwszy pełny miesiąc po odwieszeniu. Jeżeli jednak w działalności była jeszcze osoba współpracująca, należy oczywiście złożyć ZUS DRA wraz z raportami za dane osoby, ale należy je złożyć tez za pierwszy pełny miesiąc, a później tylko, gdy nastąpią jakieś zmiany u któryś z tych osób.

 

Kiedy należy składać dokumenty, opłacać składki I w jakiej formie?

Komplet dokumentów rozliczeniowych składany jest w wybranej przez siebie formie – osobiście lub w formie przesyłki (pocztą tradycyjną lub elektronicznie).

Płatnik musi dostarczyć w/w sposób deklaracje rozliczeniową ZUS DRA wraz z dołączonymi do niej imiennymi raportami (miesięcznymi) w ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA oraz opłacić niezbędne składki za dany miesiąc do:

  • 5 dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze,
  • 10 dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
  • 15 dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Przy czym warto podkreślić, że ciąży na danym płatniku obowiązek sprawdzenia danych przekazanych do ZUS w imiennych raportach miesięcznych. Jeżeli jednak błędy zostaną popełnione, muszą zostać skorygowane, poprzez złożenie prawidłowych dokumentów rozliczeniowych korygujących.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *