Co to jest VAT naliczony i VAT należny?

Co to jest VAT naliczony i VAT należny?

 

 

Mówiąc w skrócie:

VAT naliczony – jest podatkiem VAT, który bezpośrednio związany jest z samym zakupem produktu lub jakieś usługi. Jak sama nazwa mówi, został on „naliczony” przez tego, od którego kupujemy dany produkt i/lub usługę.

VAT należny –jest to podatek VAT, który dotyczy natomiast sprzedaży danych produktów lub jakieś usługi. Jak sama nazwa mówi, „należy się on” urzędowi skarbowemu. Tak więc musi być przez nas przekazany do urzędu skarbowego w określonej kwocie.

 

Dla przykładu:

Przedsiębiorstwo X zajmuje się wytwarzaniem produktów do domu z drewna – drzwi, meble itp. 

 

  1. Jeżeli dany przedsiębiorca X zakupi materiały potrzebne mu do produkcji swoich produktów, otrzyma za zakup fakturę VAT, która będzie potwierdzeniem transakcji, jak również będzie wskazywała podatek VAT naliczony .

Np. Zakup na 1000 zł, podatek VAT naliczony wyniesie więc 230 zł (23% z kwoty netto).

 

  1. Jeżeli przedsiębiorstwo wykona z zakupionych materiałów piękny stół i krzesła, a następnie sprzeda je, to wystawi fakturę sprzedaży VAT na określoną wcześniej kwotę wraz z informacją o VAT należnym.

Np. Zakup na 2000 zł a podatek VAT należny to 460 zł (23% z kwoty netto).

 

Jak oblicza się podatek VAT, który ma być przekazany do US?

Podatek VAT obliczany jest według następującego wzoru:

Podatek VAT do zapłacenia do urzędu skarbowego = VAT należny – VAT naliczony

 

Przedsiębiorca zapłacił w fakturze zakupu materiałów stolarskich podatek VAT w wysokości 230 zł (podatek VAT naliczony), i doliczył do swojej faktury sprzedaży stołu i krzeseł podatek VAT w wysokości 230 zł (podatek VAT należny).

Podsumowując, przedsiębiorca X musi odprowadzić podatek VAT do urzędu skarbowego w wysokości: 460 zł – 230 zł = 230 zł.

 

Co to jest podatek VAT?

Podatek VAT pobierany jest za każdym razem kiedy następuje obrót towarem lub usługą. Ogólnie rzecz biorąc ustalona zasada stanowi, że VAT płaci się wyłącznie od wartości dodanej, czyli od różnicy między przychodem ze sprzedaży a poniesionymi kosztami. W efekcie do urzędu skarbowego wpłaca się różnicę pomiędzy VAT-em otrzymanym od klientów (podatek należny) a zapłaconym w cenie kupowanych towarów i usług (podatek naliczony).

 

Kto jest podatnikiem VAT?

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest podatnikiem podatku VAT, może jednak korzystać ze zwolnienia:

  • podmiotowego, przysługującego zgodnie z art. 113.1 ustawy o VAT przedsiębiorcom, którzy osiągnęli w ciągu roku obroty poniżej 150 tys. zł ze sprzedaży
  • lub przedmiotowego, związanego z prowadzoną działalnością, co wynika z art. 43 ust. 1 ustawy o z VAT

 

Jak przebiega rejestracja organizacji jako podatnik VAT?

Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT ciąży na każdym przedsiębiorcy (a więc także na organizacji prowadzącej działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego), którego obrót przekroczy 150 tys. zł ze sprzedaży objętej VAT (jeśli nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego).

W takim wypadku przedsiębiorca jest zmuszony przed dniem wykonania pierwszej czynności objętej opodatkowaniem podatkiem VAT, złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne (druk VAT-R).  Następnie naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego”. Formularz można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1481810/VAT-R(11)_v1-0E.pdf

Dodatkowo należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł na konto urzędu gminy/ miasta, a dokumenty wysłać na adres właściwego urzędu skarbowego.

Po złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R organizacja otrzymuje od urzędu potwierdzenie zarejestrowania jako podatnika VAT (VAT-5). Organizacja staje się czynnym podatnikiem VAT. Należy tu dodać, że będąc czynnym podatnikiem, organizacja wystawia faktury VAT i jednocześnie ma prawo do odliczania podatku zawartego w zakupach związanych z prowadzoną sprzedażą objętą podatkiem VAT.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *