Co to są preferencyjne składki ZUS?

Preferencyjne składki ZUS, to obniżone składki dla nowych przedsiębiorców rozpoczynających swoją działalność gospodarczą. Takie udogodnienia zdecydowanie pomagają finansowo małym i nowym firmom. Co dokładnie kryje się za pojęciem obniżonych składek?

Nowi przedsiębiorcy oprócz niższych składek ZUS mogą również korzystać z innych ułatwień, ulg i rozwiązań, które pomogą im na pierwszym etapie rozpoczynania działalności – w szczególności w kwestiach finansowych, kiedy to ich obroty nie są jeszcze wystarczające lub są równe zeru.

Niższe składki ZUS obowiązują nowych przedsiębiorców, ale tylko przez okres pierwszych 2. lat działalności. Podana ulga nie obejmuje przedsiębiorców, którzy:

  • prowadzili w okresie ostatnich 60 miesięcy działalność gospodarczą,
  • prowadzą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy,
  • wykonywali w bieżącym lub poprzednim roku na podstawie umowy o pracę czynności wchodzące w skład prowadzonej działalności gospodarczej przed dniem rozpoczęcia tej działalności,
  • prowadzili działalność będąc wspólnikiem spółki cywilnej i zamierzają rozpocząć własną, indywidualną działalność gospodarczą. Składki ZUS z tej drugiej działalności będą stanowić minimalne składki  w wysokości 60% przeciętnego wynagrodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *