Czy można zaliczyć czynsz za mieszkanie jako koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy?

Czy można zaliczyć czynsz za mieszkanie jako koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy?

 

Osoba (przedsiębiorca), która prowadzi własną działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu, a więc w budynku, jakim mieszka, a ponadto również pracuje, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów część wydatków związanych z wyposażeniem oraz używaniem tego mieszkania.

 

Jak zaliczyć wydatek do kosztów?

Aby wydatek został uznany za koszt uzyskania przychodów powinien spełniać łącznie następujące warunki:

  • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  • nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • być właściwie udokumentowany.

Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu, bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym każdy wydatek, poza wyraźnie wskazanym w ustawie – wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania podmiotu.

 

Co daje przedsiębiorcy prowadzenie własnej firmy w domu?

Najczęściej to mali przedsiębiorcy rejestrują i prowadzą swoje firmy w domu. W małych firmach nie potrzeba zbyt dużej przestrzeni i zbędnych kosztów, w szczególności, gdy jest to jednosobowa firma lub zatrudniająca do 5 pracowników. Przy prowadzeniu firmy w domu, przedsiębiorca ma przewagę odnośnie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wyposażeniem oraz używaniem tego mieszkania. Jako przykład można tu wskazać faktury za energię elektryczną i czynsz. Warto jednak podkreslić, że kwoty te nie mogą być zaliczone w całości do kosztów.

 

Jak wygląda zaliczenie do koztów?

Oczywiście, jak i wszędzie, odliczenie musi mieć swoje warunki, aby nie było zbytnio nadużywane. Oznacza to, że odliczenie może dotyczyć tylko tej części, która odpowiada wykorzystaniu powierzchni tylko na cele działalności gospodarczej. Tak więc, podatnik, który wykorzystuje tylko jeden pokój w swoim mieszkaniu na cele służbowe (a ma dostępne 3 pokoje), do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć tylko 25% płaconego czynszu.

Jednakże trzeba pamiętać, że do odliczenia w/w typów wydatków należy wpierw określić jaki procent powierzchni mieszkaniowej wykorzystywany jest na potrzeby firmy. Taką tylko wartość faktury dotyczącej czynszu czy mediów można bowiem wliczyć w koszty swojej działalności.

Nalezy pamiętać, że zaliczenie w/w typów wydatków do kosztów podatkowych oczywiście możliwe będzie dopiero po spełnieniu ogólnych warunków dotyczących kosztów. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

 

Podstawa prawna: art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *