Do kiedy złożyć raport informacyjny – pracodawca

Pracodawca musi wiedzieć do ile czasu ma na złożenie raportu informacyjnego – ZUS RIA. Wszystko jest zależne od terminu zakończenia pracy i wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń społecznych.

Jeżeli pracodawca złoży już odpowiedni wniosek (oświadczenie), to będzie zobowiązany do przekazania raportu informacyjnego na formularzu ZUS za każdego pracownika.

Jak przekazać raporty informacyjne?
  1. Raport musi być przekazany za każdego pracownika w ciągu roku, licząc od dnia złożenia oświadczenia – jeżeli pracownik, czy zleceniobiorca zakończył pracę przed złożeniem oświadczenia.
  2. Raport może być złożony wraz z wyrejestrowaniem pracownika z ubezpieczeń społecznych na formularzu ZUS ZWUA – jeżeli pracownik albo zleceniobiorca zakończył pracę po złożeniu oświadczenia.
Co jeżeli nie przekażesz raportu?

Jeżeli mimo wyrażenia chęci skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej przez 10 lat oraz złożeniu odpowiedniego wniosku, nie przekażesz do ZUS raportów informacyjnych, nie poskutkuje to żadną karą. Jednakże wniosek będzie anulowany, a więc okres przechowywania pozostanie na starych zasadach, a więc przez 50 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *