e-Sprawozdania finansowe osób fizycznych w formacie xades

Poniżej znajdują się wyjaśnienia dotyczące osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność i składają tym samym sprawozdania finansowe do szefa KAS. Informacje zawierają format pliku i informacje, gdzie ma być on wysłany – do kogo.

W związku z powyższym sprawozdania finansowe osób fizycznych, składane do Szefa KAS, sporządzone w formacie XML po podpisaniu podpisem kwalifikowanym, dla których:

  1. otrzymujemy jeden plik *.XML.xades sprawozdania zawierający w sobie sprawozdanie oraz podpisy;
  2. otrzymujemy plik *.XML sprawozdania oraz co najmniej jeden plik *.XML.xades zawierający podpis,

przekazuje się do Szefa KAS za pośrednictwem skrytki ePUAP Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Przesyłając za pośrednictwem ePUAP sprawozdanie finansowe, wraz z plikami zawierającymi podpisy (w przypadku wskazanym w pkt. 2), należy przekazać je jako załączniki do pisma ogólnego ePUAP.

 

Udostępniona przez Ministerstwo Finansów aplikacja e-Sprawozdania Finansów umożliwia  podpisanie i przekazanie do Szefa KAS sprawozdania finansowego podpisanego podpisem kwalifikowanym polskim albo zagranicznym zgodnie z algorytmem XAdES Basic Electronic Signature w postaci pliku XML, zgodnego ze schematem http://www.w3.org/2000/09/xmldsig (link otwiera nowe okno w innym serwisie), w skrócie XAdES-BES w wersji Enveloped (podpis jako dodatkowy element ds:Signature w oryginalnym XML).
Jednocześnie Ministerstwo Finansów przypomina, że jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przekazują sprawozdania finansowe WYŁĄCZNIE do KRS (https://ekrs.ms.gov.pl/ (link otwiera nowe okno w innym serwisie)). Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS nie mają obowiązku przesyłania tych sprawozdań finansowych do Szefa KAS ani do naczelnika urzędu skarbowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *