Formularze interaktywne – Inne

UWAGA: Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które mogą niepoprawnie wyświetlać formularze interaktywne.

Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną – Inne

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego.
Wyróżnione * formularze interaktywne można również złożyć bez wykorzystywania podpisu kwalifikowanego (dane autoryzujące).
Uwaga!
Deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

L.p. Opis formularza Wzory formularzy obowiązujące w poszczególnych latach podatkowych
2016 2015 2014 2013 2012 2011
1 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem NIP-2(10)
INSTRUKCJA
NIP-2(10)
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2014
INSTRUKCJA
2 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem NIP-7(3)
INSTRUKCJA
NIP-7(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2014
INSTRUKCJA


NIP-7(2)
INSTRUKCJA

NIP-7(2)
INSTRUKCJA
3 Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających NIP-8(1)
INSTRUKCJA
NIP-8(1)
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2014
INSTRUKCJA
4 Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób ORD-TK(3)
INSTRUKCJA
ORD-TK(3)
INSTRUKCJA
ORD-TK(2)
INSTRUKCJA


ORD-TK(3)
dotyczy formularzy składanych od 06.09.2013
INSTRUKCJA

ORD-TK(2)
dotyczy formularzy składanych od 15.03.2012
ORD-TK(1)
5 Informacja o umowach zawartych z nierezydentami – ważny od 1 lipca 2008 r. ORD-U(4)
INSTRUKCJA
ORD-U(4)
INSTRUKCJA
ORD-U(3)
INSTRUKCJA


ORD-U(4)
dotyczy formularzy składanych od 21.11.2013
INSTRUKCJA

ORD-U(3)
dotyczy formularzy składanych od 15.03.2012
ORD-U(2)
6 Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącymi nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy) ORD-W1(3)
INSTRUKCJA
ORD-W1(3)
INSTRUKCJA
ORD-W1(2)
INSTRUKCJA


ORD-W1(3)
dotyczy formularzy składanych od 06.09.2013
INSTRUKCJA

ORD-W1(2) ORD-W1(2)
7 Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika PCC-2 online PCC-2(5)
INSTRUKCJA
PCC-2(5)
INSTRUKCJA
PCC-2(5)
INSTRUKCJA
PCC-2(5) PCC-2(4)
8 Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3 online * PCC-3(4)*
INSTRUKCJA
PCC-3(4)*
INSTRUKCJA


PCC-3(2)*
dotyczy formularzy składanych do 31.08.2014
INSTRUKCJA

PCC-3(2)*
INSTRUKCJA
PCC-3(2)* PCC-3(2)
9 Informacja o pozostałych podatnikach PCC-3/A online * PCC-3A(2)*
INSTRUKCJA
PCC-3A(2)*
INSTRUKCJA
10 Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym PT-1(1)
INSTRUKCJA
PT-1(1)
INSTRUKCJA
PT-1(1)
INSTRUKCJA
11 Zeznanie o wysokości podatku tonażowego należnego PT-2(1)
INSTRUKCJA
PT-2(1)
INSTRUKCJA
PT-2(1)
INSTRUKCJA
12 Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku SD-2 online SD-2(4)
INSTRUKCJA
SD-2(4)
INSTRUKCJA
SD-2(4)
INSTRUKCJA
SD-2(4) SD-2(3)
13 Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3 online * SD-3(5)*
INSTRUKCJA
SD-3(5)*
INSTRUKCJA


SD-3(4)
INSTRUKCJA

SD-3(4)
INSTRUKCJA
SD-3(4) SD-3(2)


SD-3(4)
dotyczy formularzy składanych od 23.10.2011

14 Informacja o pozostałych podatnikach SD-3/A online * SD-3A(5)
INSTRUKCJA
SD-3A(5)
INSTRUKCJA
15 Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2 online * SD-Z2(5)*
INSTRUKCJA
SD-Z2(5)*
dotyczy formularzy składanych od 25.10.2014
INSTRUKCJA


SD-Z2(4)
INSTRUKCJA

SD-Z2(4)
INSTRUKCJA
SD-Z2(4) SD-Z2(3)
dotyczy formularzy składanych do 30.09.2011


SD-Z2(4)
dotyczy formularzy składanych od 01.10.2011

16 Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku za kwartał WZP-1K(3)
INSTRUKCJA
WZP-1K(3)
INSTRUKCJA
WZP-1K(3)
INSTRUKCJA
WZP-1K(3) WZP-1K(3)
17 Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku WZP-1M(3)
INSTRUKCJA
WZP-1M(3)
INSTRUKCJA
WZP-1M(3)
INSTRUKCJA
WZP-1M(3) WZP-1M(3)
18 Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku za rok obrotowy WZP-1R(3)
INSTRUKCJA
WZP-1R(3)
INSTRUKCJA
WZP-1R(3)
INSTRUKCJA
WZP-1R(3) WZP-1R(3)
19 Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku za kwartał WZS-1K(3)
INSTRUKCJA
WZS-1K(3)
INSTRUKCJA
WZS-1K(3)
INSTRUKCJA
WZS-1K(3) WZS-1K(3)
20 Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku WZS-1M(3)
INSTRUKCJA
WZS-1M(3)
INSTRUKCJA
WZS-1M(3)
INSTRUKCJA
WZS-1M(3) WZS-1M(3)
21 Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku za rok obrotowy WZS-1R(3)
INSTRUKCJA
WZS-1R(3)
INSTRUKCJA
WZS-1R(3)
INSTRUKCJA
WZS-1R(3) WZS-1R(3)
22 Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem ZAP-3(3)
INSTRUKCJA
ZAP-3(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2014
INSTRUKCJA


ZAP-3(2)
INSTRUKCJA

ZAP-3(2)
INSTRUKCJA