Formularze interaktywne – VAT

UWAGA: Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które mogą niepoprawnie wyświetlać formularze interaktywne.

Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną – VAT

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego.
Wyróżnione * formularze interaktywne można również złożyć bez wykorzystywania podpisu kwalifikowanego (dane autoryzujące).
Uwaga!
Deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

L.p. Opis formularza Wzory formularzy obowiązujące w poszczególnych latach podatkowych
2016 2015 2014 2013 2012 2011
1 Deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-7(16)*
INSTRUKCJA
VAT-7(14)*
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za czerwiec 2015
INSTRUKCJA


VAT-7(15)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2015
INSTRUKCJA

VAT-7(14)*
INSTRUKCJA
VAT-7(13)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za styczeń 2013 r. do rozliczenia za marzec 2013 r.
INSTRUKCJA


VAT-7(14)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za kwiecień 2013
INSTRUKCJA

VAT-7(12)* VAT-7(12)*
2 Deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-7D(5)*
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za II kwartał 2015
INSTRUKCJA


VAT-7D(6)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za III kwartał 2015
INSTRUKCJA

VAT-7D(5)*
INSTRUKCJA
VAT-7D(4)*
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za I kwartał 2013
INSTRUKCJA


VAT-7D(5)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za II kwartał 2013
INSTRUKCJA

VAT-7D(3)* VAT-7D(3)*
3 Deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-7K(10)*
INSTRUKCJA
VAT-7K(8)*
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za II kwartał 2015
INSTRUKCJA


VAT-7K(9)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za III kwartał 2015
INSTRUKCJA

VAT-7K(8)*
INSTRUKCJA
VAT-7K(7)*
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za I kwartał 2013
INSTRUKCJA


VAT-7K(8)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za II kwartał 2013
INSTRUKCJA

VAT-7K(6)* VAT-7K(6)*
4 Deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-8(7)
INSTRUKCJA
VAT-8(5)
INSTRUKCJA


VAT-8(6)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2015
INSTRUKCJA

VAT-8(5)
INSTRUKCJA
VAT-8(4)
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za marzec 2013
INSTRUKCJA


VAT-8(5)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za kwiecień 2013
INSTRUKCJA

VAT-8(4) VAT-8(4)
5 Deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-9M(5)
INSTRUKCJA
VAT-9M(3)
INSTRUKCJA


VAT-9M(4)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2015
INSTRUKCJA

VAT-9M(3)
INSTRUKCJA
VAT-9M(2)
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za marzec 2013
INSTRUKCJA


VAT-9M(3)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za kwiecień 2013
INSTRUKCJA

VAT-9M(2) VAT-9M(2)
6 Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu VAT-10(5)
INSTRUKCJA
VAT-10(4)
INSTRUKCJA
VAT-10(4)
INSTRUKCJA
VAT-10(3)
dotyczy formularzy składanych do 31.03.2013
INSTRUKCJA


VAT-10(4)
dotyczy formularzy składanych od 01.04.2013
INSTRUKCJA

VAT-10(2)
dotyczy formularzy składanych do 08.06.2012


VAT-10(3)
dotyczy formularzy składanych od 09.06.2012

VAT-10(2)
7 Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu VAT-11(5)
INSTRUKCJA
VAT-11(4)
INSTRUKCJA
VAT-11(4)
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2014
INSTRUKCJA


VAT-11(3)
INSTRUKCJA

VAT-11(2)
dotyczy formularzy składanych do 31.03.2013
INSTRUKCJA


VAT-11(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.04.2013
INSTRUKCJA

VAT-11(1)
dotyczy formularzy składanych do 08.06.2012


VAT-11(2)
dotyczy formularzy składanych od 09.06.2012

VAT-11(1)
8 Deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu VAT-12(2)
INSTRUKCJA
VAT-12(2)
INSTRUKCJA
VAT-12(1)
dotyczy formularzy składanych do rozliczenia za marzec 2013
INSTRUKCJA


VAT-12(2)
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za kwiecień 2013
INSTRUKCJA

VAT-12(1) VAT-12(1)
9 Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego VAT-13(1)
INSTRUKCJA
VAT-13(1)
INSTRUKCJA
VAT-13(1)
INSTRUKCJA
VAT-13(1)
INSTRUKCJA
10 Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju VAT-21(2)
INSTRUKCJA
VAT-21(2)
INSTRUKCJA
VAT-21(2)
INSTRUKCJA


VAT-21(2)
dotyczy formularzy składanych od 06.09.2013
INSTRUKCJA

VAT-21(2) VAT-21(2)
11 Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu VAT-23(2)
INSTRUKCJA
VAT-23(2)
INSTRUKCJA
VAT-23(2)
INSTRUKCJA
VAT-23(1)
dotyczy formularzy składanych do 01.08.2012


VAT-23(2)
dotyczy formularzy składanych od 02.08.2012

VAT-23(1)
12 Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu VAT-24(2)
INSTRUKCJA
VAT-24(2)
INSTRUKCJA
VAT-24(1)
dotyczy formularzy składanych do 01.08.2012


VAT-24(2)
dotyczy formularzy składanych od 02.08.2012

VAT-24(1)
13 Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej VAT-26(1)
INSTRUKCJA
VAT-26(1)
dotyczy formularzy składanych od 01.04.2014
INSTRUKCJA
14 Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej o obrocie krajowym VAT-27(1)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2015
INSTRUKCJA
15 Informacja podsumowująca / korekta informacji podsumowującej o obrocie krajowym VAT-27K(1)*
INSTRUKCJA
16 Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim VAT-REF(4)
INSTRUKCJA
VAT-REF(3)
INSTRUKCJA
VAT-REF(2)
INSTRUKCJA


VAT-REF(3)
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2013
INSTRUKCJA

VAT-REF(2) VAT-REF(2)
17 Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE(3)*
INSTRUKCJA
VAT-UE(3)*
INSTRUKCJA
VAT-UE(2)
INSTRUKCJA


VAT-UE(3)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2013
INSTRUKCJA

VAT-UE(2) VAT-UE(2)
18 Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UEK(3)*
INSTRUKCJA
VAT-UEK(3)*
INSTRUKCJA
VAT-UEK(2)
INSTRUKCJA


VAT-UEK(3)*
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za lipiec 2013
INSTRUKCJA

VAT-UEK(2) VAT-UEK(2)
19 Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R(12)
INSTRUKCJA
VAT-R(11)
INSTRUKCJA
VAT-R(11)
INSTRUKCJA
VAT-R(11)
INSTRUKCJA
VAT-R(11)
20 Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT-Z(4)
INSTRUKCJA
VAT-Z(4)
INSTRUKCJA
VAT-Z(4)
INSTRUKCJA
VAT-Z(4)
21 Zgłoszenie informujące w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT VIN-R(2)
INSTRUKCJA
22 Zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VAT VIU-R(2)
INSTRUKCJA
23 Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej VIN-D(1)
INSTRUKCJA
24 Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej VIU-D(1)
INSTRUKCJA