INTRASTAT – do czego służy system statystyki obrotów handlowych?

Z momentem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej towary wysyłane poza kraj przestały być kontrolowane przez Urząd Celny i w związku z tym zaistniała potrzeba przystąpienia do ogólnego systemu, który kontrolowałby przywozy i wywozy towarów do innych krajów UE.

System Intestat istniał w UE od 1993 roku, natomiast w Polsce zaczął on funkcjonować dopiero w 2004 roku (dokładnie od 1 maja). Ma na celu gromadzenie wszelkich danych dotyczących obrotów handlowymi towarami, tak, aby administracja celna mogła następujące dane w pełni monitorować i kontrolować. Administracja Celna jest upoważniona do gromadzenia powyższych danych, jak również jego przetwarzania, kontrolowania i przekazywania – odbiorcą danych jest Główny Urząd Statystyczny.

W związku z istnieniem powyższego systemu, został nałożony na przedsiębiorców obowiązek zgłoszenia deklaracji Intrastat o przewozach i osobnej deklaracji Intestat o wywozach (nazwy dokumentów: Deklaracja Intrastat – Przewóz i Deklaracja Intrastat – Wywóz). Zestawienia danych odnoszą się do konkretnego miesiąca, w której znajdują się informacje na temat dokonanych przewozów lub wywozów towarów z kraju. Jeżeli dane informacje nie zostaną przedłożone na powyżej wymienionych deklaracjach – na podmiot zostanie nałożona sankcja karna (więcej informacji na ten temat znajduje się w Ustawie o Prawie Cywilnym z 19 maja 2004 roku).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *