Jak wygląda sprzedaż wysyłkowa z i na terytorium kraju?

Jak wygląda sprzedaż wysyłkowa z i na terytorium kraju?

 

Wysyłka na terytorium kraju

Zgodnie z art. 2 pkt 24 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054) sprzedaż wysyłkowa na terenie kraju to:

„…dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa jest dokonywana na rzecz:
a) podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
b) innego niż wymieniony w lit. a podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9;”

W Polsce limit sprzedaży wynosi 160.000zł. Zgodnie z tym gdy kwota sprzedaży do Polski wynosiła więcej niż wspomniany limit podatnik podatku od podatku od wartości dodanej zobowiązany jest opodatkować sprzedaż w Polsce.
W przypadku niskich wartości sprzedaży opodatkowanie ma miejsce w kraju wysyłki. Występują jednak pewne wyjątki. W przypadku gdy podatnik złoży stosowne oświadczenie o wyborze miejsca opodatkowania, może mieć miejsce opodatkowanie w kraju dostawy. Umowa ta obowiązuje 2 lata.

Wysyłka z terytorium kraju

Zgodnie z art. 2 pkt 23 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054) poprzez sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju rozumie się:
„…dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:
a) podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
b) innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej;”

Sprzedaż wysyłkowa będzie występowała w sytuacji, gdy podatnik z kraju UE dokonuje sprzedaży towarów i przewozu do kraju nabywcy, który nie jest zobligowany do rozliczenia podatku VAT( z tyt. Wewnątrzwspólnotowego nabycia).

 

Ważne: W czasie 30 dni od pierwszej dostawy towarów gdy skorzystamy z opcji wyboru miejsca opodatkowania poza terytorium Polski, podatnik jest obowiązany dostarczyć dokument potwierdzający zawiadomienie organu podatkowego w innym państwie członkowskim o woli rozliczenia w tym państwie podatku od wartości dodanej od sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

Ważne: Aby uzyskać informację na temat aktualnych wysokości limitu, należy skontaktować się z organami podatkowymi w państwie członkowskim będącym miejscem przeznaczenia towaru.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *