Jak zaksięgować operacje na rachunku bankowym?

Konto rachunek bieżący jest wykorzystywane do rejestrowania wpływów i wypływów przelewów z konta bankowego (i środków pieniężnych tam umieszczonych) w działalności gospodarczej. Jest to bardzo ważny aspekt księgowy, dlatego należy zapoznać się z jego definicją oraz przykładami księgowań.

Rachunek bieżący wykorzystywany jest do rejestrowania operacji dotyczących środków pieniężnych krajowych i zagranicznych w bankach.

Poniżej przedstawiamy przykładowe księgowania operacji dotyczących przepływów pieniężnych na rachunku bankowym.

Przykłady

  • FV – Zakupienie materiałów za środki z rachunku bieżącego:
Konto 310 - Materiały (po stronie Wn)  
Konto 221-2 - Rozliczenie VAT naliczony (po stronie Wn) 
Konto 130 - Rachunek bieżący (po stronie Ma)
  • FV – Sprzedaż materiałów – wpłata należności przez odbiorcę na rachunek bankowy:
Konto 130 - Rachunek bieżący (po stronie Wn)
Konto 740 - Przychody netto ze sprzedanych materiałów (po tronie Ma) 
Konto 221-1 - Rozliczenie VAT należny (po stronie Ma)
  • FV – Sprzedaż wyrobów gotowych – wpłata należności od odbiorcy na rachunek bankowy:
Konto 130 - Rachunek bieżący  (po stronie Wn)
Konto 701 - Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych (po stronie Ma) 
Konto 221-1 - Rozliczenie VAT należny (po stronie Ma)
  • WB – Sprzedaż towarów – wpłata należności przez odbiorcę na rachunek bankowy:
Konto 130 - Rachunek bieżący (po stronie Wn) 
Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami (po stronie Ma)
  • FV – Zakupienie samochodu za środki z przyznanego kredytu bankowego:
Konto 010 - Środki trwałe (po stronie Wn)
Konto 221-2 - Rozliczenie VAT naliczony (po stronie Wn)
Konto 130 - Rachunek bieżący (po stronie Ma)

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *