Jak zaksięgować wpłatę na rachunek bankowy?

Poniżej przedstawiamy przykład zaksięgowania wpłaty przez przedsiębiorcę (np. 01.10.2016r.) na rachunek bankowy w kwocie 10.000 zł,

W naszym analizowanym przypadku – przedsiębiorca otworzył działalność 1 października 2016r. i będzie świadczył usługi prawne. Jest zarejestrowany jako podatnik VAT oraz korzysta z zasad ogólnych opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Zarówno rozliczenie PIT i VAT odbywa się w okresach kwartalnych.

Poniżej znajduje się plan kont zastosowany w poniższym zadaniu.

Konto Nazwa
131 Rozliczenia wyciągu bankowego
201 Rozliczenia należności od odbiorców
202 Rozliczenia zobowiązań wobec dostawców
220 Rozliczenia podatku VAT do zapłaty albo zwrotu
221 Księgowanie podatku VAT naliczonego
223 Księgowanie podatku VAT należnego
230 Księgowanie składek ZUS do zapłaty
241 Rozliczenia z właścicielem (przedsiębiorca)
402 Konto kosztów wykazujących usługi obce
405 Konto kosztów wykazujących naliczone składki ZUS
490 Konto przeksięgowania kosztów na konto 701 (koszt własny sprzedaży)
700 Należne przychody ze sprzedaży usług
701 Koszt własny sprzedaży (suma kosztów)
860 Rozliczenie wyniku finansowego
 
KONTA POZABILANSOWE NIE MAJĄCE WPŁYWU NA BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (POMOCNICZE)
901 Konto wykazuję koszty niepodatkowe (niezapłacone składki ZUS)
905 Konto techniczne do konta 901

Założenia:

  • przedsiębiorca stosuje wyłącznie koszty z zespołu 4 (rodzajowe),
  • składki ZUS będą opłacane z rachunku firmowego i wykazywane w księgach w kosztach,
  • zaliczka na podatek dochodowy również będzie płacona z konta firmowego

Zdarzenia w październiku 2016r.:

  • wpłata przez przedsiębiorcę 01.10.2016r. na rachunek bankowy kwoty 10.000 zł,
  1. Składki ZUS

W naszym przypadku, jednoosobowego przedsiębiorcy składki za październik 2016r. zapłaci do 10 listopada 2016r. a za listopad 2016r. do 10 grudnia 2016r., natomiast za grudzień 2016r. do 10 stycznia 2016r.

Pierwszą deklarację ZUS złoży do 10 listopada a drugą do 10 grudnia, czyli w powyższych terminach płatności składek ZUS. Następnie system ZUS dokonuje klonowania deklaracji i z tego powodu nie trzeba składać następnych deklaracji ZUS jednak nie tyczy się to do sytuacji zwolnienia lekarskiego przedsiębiorcy.

———————————————————

  1. Ujmujemy operacje gospodarcze za październik 2016r. w dziennikach ksiąg rachunkowych  w programie Systim

Operacja nr 1

rodzaj dziennika data sprzedaży
data dokumentu
numer dokumentu dane kontrahenta
WB 01.10.2016r.

31.10.2016r.

Wyciąg bankowy
nr 1/10/2016
X
opis operacji kwota księgowania
Wn Ma
1) księgujemy wpłatę dokonaną przez przedsiębiorcę na rachunek bankowy 10 000zł 131 241

 

  • Ukazanie księgowania w programie  Systim:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *