Jak złożyć/wysłać roczny PIT?

Ważną, a wręcz bardzo ważną kwestią jest złożenie w odpowiednim terminie i w odpowiedni sposób (odpowiednio wybraną metodą) deklarację roczną PIT.

Według obowiązujących przepisów deklarację roczną można złożyć/wysłać według jednej wybranej metody.

Podatnik ma do wyboru następujące metody złożenia:

1. BEZPOŚREDNIA – podatnik ma możliwość przekazania gotowej deklaracji bezpośrednio w wybranym punkcie w celu jej przekazania, np.:

  • w okienku podawczym, który znajduje się  w Urzędzie Skarbowym,
  • wysłać w okienku pocztowym – tutaj należy mieć na uwadze fakt, że można deklarację wysłać tylko za pośrednictwem Poczty Polskiej, nie należy wysyłać jej za pośrednictwem innych kurierów czy doręczycieli. Dodatkowo należy wysłać ją listem poleconym, a nie zwykłym,
  • złożyć w polskim urzędzie konsularnym,
  • złożyć w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku – dotyczy to żołnierza lub członka załogi statku morskiego,
  • złożyć w administracji zakładu karnego – dotyczy osoby pozbawionej wolności,
  • złożyć w administracji aresztu śledczego – dotyczy osoby aresztowanej.

2. ELEKTRONICZNA – podatnik może wysłać gotową deklarację elektroniczną (podpisaną również elektronicznie) za pośrednictwem Internetu.

WAŻNE!
Podatnik ma obowiązek zachowania potwierdzenia przekazania deklaracji do Urzędu Skarbowego w celu udowodnienia, iż deklaracja została faktycznie złożona (szczególnie w wyznaczonym terminie).

W związku z powyższą „ważną” uwagą, podatnik w przypadku składania deklaracji drogą elektroniczną otrzyma po weryfikacji dokumentu odpowiednie poświadczenie UPO, które jest właśnie dowodem odebrania. Jest wydawane automatycznie po poprawnej weryfikacji dokumentu. Natomiast w przypadku wysłania deklaracji bezpośrednio w wybranym punkcie (np. poczty polskiej), data wpisana na potwierdzeniu nadania listu poleconego jest dowodem złożenia deklaracji dla podatnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *