Jaka nazwa towaru lub usługi na paragonie fiskalnym?

Jaka nazwa towaru lub usługi na paragonie fiskalnym?

 

Element, który jest obowiązkowy na paragonie fiskalnym to nazwa towaru lub usługi. Nazwa danego produktu czy też usługi odpowiednio go identyfikuje.  Możliwe jest również dodanie dodatkowego elementu opisu produktu i/lub usługi w miejscu określonym dla nazwy.

 

Jaką nazwę określają przepisy prawa?

Według interpretacji Ministra Finansów z dnia 12 września 2013 r. nazwa towaru lub usługi to wyraz lub połączenie wyrazowe odnoszące się do towarów lub usług będących w ofercie podatnika i należy je wyznaczać w sposób niebudzący wątpliwości co do rodzaju towaru lub usługi.

Należy jednak podkreślić, że przepisy nie zobowiązują do stosowania nazw szczególnych, takich jak rozmiar, pojemność czy barwa. Podatnik powinien stosować oznaczenia nazw towarów lub usług do oferowanego asortymentu tak, aby do użytej nazwy towaru lub usługi możliwe było przyporządkowanie odpowiedniej stawki podatku oraz użyta nazwa była zgodna z będącym przedmiotem obrotu towarem lub usługą. Podatnicy świadczący usługi (dokonujący szeregu czynności składających się na dostawę towaru) mogą przy określaniu nazwy usługi (towaru) wykorzystywać nazewnictwo stosowane przez siebie przy tworzeniu zasad odpłatności (cennika).

Oznacza to, że podatnik powinien posługiwać się pełniejszymi nazwami produktów i/lub usług, a więc bardziej szczegółowymi nazwami, tak aby można je było z łatwością jednoznacznie identyfikować. Tak więc, zamiast nazewnictwa owoce, warzywa, nabiał itd. Podatnik powinien stosować nazwy: pomidor, jabłko, chleb/bułka, mleko, woda itd.

Jednakże istnieje wyjątek, który pozwala podatnikowi na zastosowanie jednej nazwy, w momencie, gdy towary są oferowane po różnych cenach, z zastrzeżeniem przypadku, gdy podatnik ma w swojej ofercie towary objęte różnymi stawkami podatku VAT. Jednocześnie, podatnik stosując dla określonego rodzaju towarów różne ceny (z uwagi na oferowanie np. różnych odmian) powinien je wykazywać na paragonie w odrębnych pozycjach.

 

Jakie dane są niezbędne na paragonie?

Dokładne informacje na temat tego, co powinien zawierać paragon fiskalny, znajdują się w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

 

Podstawowe elementy, które są minimalnym kryterium, to:

1) imię i nazwisko lub nazwa podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

2) numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);

3) numer kolejny wydruku;

4) data oraz godzina i minuta sprzedaży;

5) oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;

6) nazwa towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;

7) cena jednostkowa towaru lub usługi;

8) ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;

9) wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;

10) wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;

11) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;

12) łączna kwota podatku;

13) łączna kwota sprzedaży brutto;

14) oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;

15) kolejny numer paragonu fiskalnego;

16) numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;

17) numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy;

18) logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

Wśród wymienionych wyżej „obowiązkowych” elementów paragonu fiskalnego znajduje się „nazwa towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację”. Jak należy rozumieć ten zapis?

 

Przykład:

  1. Gdy podatnik sprzedaje kilka gatunków jabłek, a wszystkie z nich są w tej samej cenie to podatnik ma prawo do zaprogramowania jednej nazwy „jabłka”. Jeżeli jednak sprzedaje na przykład ziemniaki i młode ziemniaki, a towary te mają różną cenę, powinien nazwać je oddzielnie.
  1. Gdy podatnik sprzedaje jedną lub kilka odmian pomidorów w tej samej cenie może zaprogramować w kasie nazwę np. „pomidor” dla oferowanych tego typu towarów. Natomiast w przypadku sprzedaży pomidorów suszonych objętych 8% stawką podatku VAT oraz pomidorów na gałązce objętych 5% stawką podatku VAT, powinien wykazać odzielne pozycje.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *