Jaki jest limit przejścia na VAT?

Przedsiębiorcy często pytają, jakie są aktualne limity przejścia na VAT. Są one bardzo ważne, ponieważ po przekroczeniu ustalonego limitu podatnik traci prawo do zwolnienia VAT i odwrotnie.

Przedsiębiorca musi się upewniać co roku, czy w roku poprzednim i bieżącym nie została przekroczona aktualna kwota limitu.

Limit zwolnienia obecnie wyrażony jest w kwocie 200 000 zł – obowiązuje według ustawy od 1 stycznia 2017 roku.

W związku z powyższym, jeżeli podatnik utracił prawo do zwolnienia VAT, ponieważ przekroczył powyższy limit 200 000 zł, albo po prostu zrezygnował ze zwolnienia z VAT nie może powrócić do niego wcześniej niż po upływie roku. Oznacza to więc, iż musi policzyć od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia (lub z niego zrezygnował) rok czasu, aby mózg ponownie skorzystać z tego prawa – zwolnienia VAT.

Podstawa prawna: art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 roku (Dz.U. Nr 54, poz. 535 tekst ujedn.) ,,Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *