Jaki jest nowy wzór KPiR?

Obowiązuje już nowy wzór Księgi Przychodów i Rozchodów. W związku z tym podatnicy powinni od 1 stycznia 2017 roku prowadzić swoje księgi wg nowego wzoru.

 

Od nowego roku obowiązuje dla wszystkich podatników nowy wzór KPiR, w którym uwzględnione jest 17 kolumn. W nowym wzorze uwzględnione są wydatki na działalność badawczo-rozwojową). Nowy wzór można znaleźć w załączniku nr 1 w „Podatkowa księga przychodów i rozchodów” dołączonego do rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – dalej r.p.k.p.r.

Tak naprawdę, nowy wzór księgi obowiązuje od 8 kwietnia 2016 r. Zmiana przepisów nie była jednak równoznaczna z koniecznością stosowania nowego wzoru księgi w trakcie 2016 r. Oznacza to, że jeżeli podatnicy założyli księgę przed dniem wejścia zmienionego rozporządzenia – nie byli zmuszeni do zastosowania nowego wzoru, po prostu kontynuowali swoje zapisy na starym wzorze. Dopiero od 1 stycznia 2017 roku podatnicy Ci muszą prowadzić księgę na nowym wzorze, jak wszyscy. Co za tym idzie… zapisy dotyczące grudnia 2016 r. podatnicy mogli jeszcze ewidencjonować w „starej” księdze, którą prowadzili przez cały 2016 rok. Jednakże z dniem 1 stycznia 2017 roku obowiązkowo muszą prowadzić ewidencję już wg „nowego” wzoru, w której będą ewidencjonowane przychody i koszty odpowiednio uzyskane i poniesione w 2017 roku.

Podsumowując, wszelkie zdarzenia powstałe w grudniu poprzedniego roku mogą być jeszcze ewidencjonowane w założonej księdze 2016 roku. Natomiast wszystkie operacje z nowego roku muszą być ewidencjonowane w księdze wg nowego wzoru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *