Jakie rodzaje PIT-u składa ryczałtowiec?

Jakie rodzaje PIT-u składa ryczałtowiec?

Wszyscy podatnicy są zmuszeni do rozliczania podatku dochodowego, co oznacza, że ich obowiązkiem jest składanie rocznego zeznania podatkowego. Niemniej jednak niektórzy podatnicy składają inną deklarację PIT – jest to zależne od formy opodatkowania, jaką dany przedsiębiorca prowadzi. Jeżeli podatnik jest ryczałtowcem, a więc prowadzi zryczałtowaną formę rozliczania podatku dochodowego, to zmuszony jest do składania deklaracji PIT-28, do 31 stycznia nowego roku (za rok poprzedni).

I tutaj powstaje pytanie, czy ryczałtowiec składa tylko deklarację PIT-28? Czy dodatkowo musi składać jeszcze inne deklaracje?

Oczywiście, że tak. Jak już wiadomo ze wcześniejszych informacji – ryczałtowiec musi składać zeznanie roczne na druku formularza PIT-28. Dodatkowo może jeszcze dołączyć załączniki do zeznania PIT-28. Są one zależne od tego, czy podatnik ma dodatkowe źródła przychodu lub, czy też korzysta z różnego rodzaju ulg.

Między innymi załączniki, jakie mogą być dołączone do zeznania rocznego PIT-28 to:

  • PIT-28/A – tutaj znajdują się informacje o przychodach uzyskanych z tytułu prowadzenia działalności na własne nazwisko, najmu lub dzierżawy,
  • PIT-28/B – ujęte są informacje o przychodach z działalności prowadzonej w formie spółki,
  • PIT/D – dotyczy odliczenia wydatków mieszkaniowych,
  • PIT/O – zawiera informacje o rodzaju ulg, z jakich skorzystał podatnik.

W przypadku, gdy przedsiębiorca prócz prowadzenia własnej działalności gospodarczej (na zasadach ryczałtu) pracuje jeszcze dodatkowo na etat, umowę zlecenie czy umowę o dzieło, musi składać jeszcze dodatkowo (do PIT-28) deklarację PIT-37. W związku, z czym musi składać dwie deklarację, jedną z rozliczenia swojej działalności, a drugą z dochodu, jaki uzyskuje na podstawie umowy etatu, zlecenia czy dzieła. I tak jak wspomniano wcześniej, PIT-28 składa się do 31 stycznia nowego roku, a natomiast PIT-37 składa się do 30 kwietnia nowego roku.

Inne deklaracje…

Oprócz wyżej wymienionego obowiązku składania PIT-28 (w tym załączników dodatkowych) oraz ewentualnego PIT-37, ryczałtowiec zmuszony jest także do składania deklaracji rocznych swoich pracowników. Pracownicy, którzy są zatrudnieni u danego przedsiębiorcy, uzyskują jakieś dochody, które przedsiębiorca musi przedstawić w US poprzez złożenie odpowiednich deklaracji. Są to:

  • PIT-11 – informuje o wysokości dochodów uzyskanych przez pracowników. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia poniżej 5 pracowników, składa ją w formie papierowej do końca stycznia. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia powyżej 5 pracowników, ma obowiązek złożenia deklaracji w formie elektronicznej, termin składania takich deklaracji mija wraz z końcem lutego. Należy pamiętać, że przedsiębiorca zatrudniający poniżej 5 pracowników również ma możliwość złożenia deklaracji drogą elektroniczną. Drugi egzemplarz PITu-11 pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi do końca lutego.

  • PIT-8AR – informacja o rocznym zryczałtowanym podatku dochodowym. Deklarację należy złożyć do 31 stycznia. Deklaracja przekazywana wyłącznie do urzędu skarbowego.

  • PIT-4R – informuje o wysokości zaliczek pobranych na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego. Formularz należy złożyć do 31 stycznia. Deklaracja przekazywana wyłącznie do urzędu skarbowego. Tutaj przedsiębiorca zatrudniający więcej niż 5 osób, zobowiązany jest do złożenia PIT-4R tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Natomiast mniejszy przedsiębiorca, który zatrudnia tylko do 5 osób, może sam dokonać wyboru, czy złożyć PIT-4R – elektronicznie czy papierowo. Deklaracje składa się do 31 stycznia nowego roku (deklaracja oczywiście dotyczy roku poprzedniego).

*Dodatkowa informacja: Stawki ryczałtu wynoszą: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *