Jakie są kary za błędne wystawienie lub niewystawienie faktury?

Przedsiębiorcy muszą obowiązkowo wiedzieć jakie kary czyhają na nich za brak wystawienia faktury lub jej niewłaściwe wystawienie.

Ogólnie rzecz biorą, najwyższa kara odnosi się do faktur błędnie wystawionych (i posługiwania się nimi) niżeli faktur niewystawionych, ponieważ niewystawienie faktury wiąże się tylko z karą grzywny stawek dziennych. Natomiast wystawienie faktury błędnie może skutkować karą grzywny stawek dziennych, ale również karą pozbawienia wolności!

W związku z powyższym niewystawienie faktury lub rachunku, wystawienie w sposób wadliwy albo odmowa ich wydania wiąże się z grzywną do 180 stawek dziennych – według art. 62 § 1 k.k.s.:

§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania,
podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Natomiast wystawienie faktury w sposób nierzetelny lub posługiwanie się taką fakturą wiąże się z grzywną do 720 stawek dziennych albo karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obie te kary łącznie – według art. 62 § 2 k.k.s.:

§ 2. Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obu tym karom łącznie.

Dodatkowo wystawienie faktury w sposób nierzetelny lub posługiwanie się taką fakturą, gdy suma kwot podatku nie przekracza 400 000 zł    wiąże się również z grzywną do 720 stawek dziennych albo karą pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie – według  art. 62 § 2a k.k.s.:

§ 2a. Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje, a kwota podatku wynikająca z faktury albo suma kwot podatku wynikających z faktur jest małej wartości, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *