Jakie są metody amortyzacji?

Pojęcie amortyzacji jest przedsiębiorcom znane, jednakże niekoniecznie wiedzą oni co dokładnie oznaczają poszczególne metody amortyzacji, które należy wybrać przy wprowadzaniu środka trwałego.

W związku z powyższym wyróżniamy trzy metody amortyzacji, takie jak odpis jednorazowy, amortyzacja liniowa i degresywna.

Dla szerszego wyjaśnienia poniżej opiszemy dokładniej różnice poszczególnych metod amortyzacji środków trwałych:

  • Odpis jednorazowy – w tym wypadku wysokość odpisów nie może przekraczać kwoty 215 tys. zł. rawo do wyboru takiej metody amortyzacji mają tylko mali podatnicy lub podatnicy, którzy w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej. W tym wypadku podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.
  • Amortyzacja liniowa – oznacza inaczej równe odpisy miesięczne dokonywane przez cały okres trwania amortyzacji.
  • Amortyzacja degresywna – jest przyspieszoną formą amortyzacji. Wybraną amortyzacją mogą zostać objęte tylko niektóre środki trwałe, a mianowicie te, które należą do grupy 3, 4, 5, 6 i 8 oraz środki transportu, z wykluczeniem samochodów osobowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *