Jakie obowiązują progi podatkowe?

Jakie obowiązują progi podatkowe?

Progi podatkowe, oznaczają pewne przedziały dochodów, dzięki nim można dowiedzieć się jaką stawką podatku opodatkowane są dochody podatnika uzyskane w jednym roku podatkowym. Tak więc, do poszczególnych stawek podatkowych są przypisane przedziały dochodów i gdy zostaną one przekroczone, zmienia się stawka podatku danego podatnika. Im mniejsza stawka, tym oczywiście lepiej. Sprawdź jaki próg podatkowy dotyczy Ciebie. 

Progi podatkowe dotyczą tych podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych. Przy zasadach ogólnych, każdy podatnik rozlicza się z fiskusem według ustalonej skali podatkowej.

Jakie progi podatkowe wystepują w Polsce?

Na początek należy wspomnieć, że progi podatkowe nie są uzależnione od uzyskanego przychodu w ciągu roku, ale od uzyskanego dochodu. Uzyskany dochód jest po prostu pomniejszony o koszty uzyskania, czyli jest to inaczej kwota, jaką otrzymuje faktycznie do ręki. Natomiast przychód to pełna wartość, jaką podatnik uzyskuje, ale nie do ręki, tylko formalnie na papierze, jeszcze przed odjęciem kosztów.

 

Obecnie obowiązujące progi podatkowe PIT to:

  • 18% – dotyczy osób, których dochody NIE przekraczają 85 528 zł
  • 32% – dotyczy osób, których dochody przekroczyły 85 528 zł
  1. Osoby, których tyczy się stawka 18%, mogą dodatkowo pomniejszyć podatek o kwotę zmniejszającą. Jest to w ciągu roku kwota 556,02 zł (miesięcznie 46,33 zł).
  2. Natomiast osoby, których dotyczy stawka 32%, mnożą ten procent tylko od kwoty powyżej progu 85 528 zł, a nie od całości dochodu. Tak więc dochód poniżej tego progu obliczany jest stawką standardową 18%, natomiast nadwyżka mnożona jest przez wyższą stawkę, czyli 32%.
Dla przykładu: 

Opodatkowanie wynosi 100 000 zł, tak więc całą wartość poniżej progu mnoży się przez 18%, a powyżej progu przez 32%. 

Wygląda to następująco:
100 000 zł - 85 528 zł = 14 472 zł

- Kwotę poniżej progu, mnoży się przez 18%: 
85 528 zł * 18% = 15 395,04 zł

- Całą ręsztę mnoży się przez 32%: 
14 472 zł * 32% = 4 631,04 zł

- W związku z powyższym kwota podatku do zapłaty wynosi:
15 395,04 zł + 4 631,04 zł = 20 026,08 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *