Kiedy nie musimy rejestrować działalności?

Od 30 kwietnia 2018 roku można posiadać działalność nierejestrowaną, nierejestrową lub firmę na próbę. Co oznaczają w praktyce takie możliwości i kogo one (nie) dotyczą?

Przy działalności nierejestrowej nie ma obowiązku:

  • rejestrowania działalności w CEIDG,
  • opłacania składek,
  • prowadzenia księgowości – prowadzona jest tylko prosta ewidencja,
  • opłacania zaliczek na podatek dochodowy – podatek jest płacony dopiero na koniec roku.

Dodatkowo możliwe jest bycie czynnym podatnikiem VAT.

Warto jeszcze wspomnieć, iż obowiązuje limit miesięcznego przychodu ze sprzedaży. Jeżeli zostanie on przekroczony, to powstanie obowiązek  rejestracji działalności w CEIDG (w ciągu 7 dni). Obowiązujący limit w roku 2018 to 1050 zł.

Osoba, która chce posiadać nierejestrowaną działalność musi spełnić dwa warunki:

Musi działać jako osoba fizyczna i osiągać przychody w każdym miesiącu nie wyższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia oraz nie prowadzić wcześniej swojej działalności (okres poprzednich 5 lat czyli 60 miesięcy) lub jeżeli taka działalność była prowadzona – musi mieć przerwę we wpisie w CEIDG trwającą co najmniej rok od wykreślenia z CEIDG (czyli działalność wykreśloną przed 30 kwietnia 2017 roku).

Jeżeli osoba fizyczna będzie świadczyła usługi prawnicze, doradcze lub jubilerskie, które podlegają obowiązkowej rejestracji dla celów VAT, to będzie musiała dokonać rejestracji w Urzędzie Skarbowym – druk VAT-R.

Działalność nierejestrowana nie dotyczy spółek cywilnych, i działalności wymagającej specjalnych zezwoleń czy koncesji, ponieważ z góry są one zobowiązane do rejestracji w CEIDG.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *