Kiedy opłaca się podatek liniowy 19%?

Kiedy opłaca się podatek liniowy 19%?

Podatek liniowy niesie za sobą wiele korzyści dla przedsiębiorców. Jednakże zanim przedsiębiorca zdecyduje się na wybraną formę opodatkowania liniowego, musi sprawdzić czy jest dla niego opłacalna. Ponieważ wbrew pozorom podatek liniowy nie jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców. Dla niektórych przedsiębiorców podatek liniowy może przynieść same utrudnienia, aniżeli spodziewane korzyści.

W związku z powyższym, należy samodzielnie dokonać porównania i analizy sytuacji swojej firmy, tak aby podjąć jak najlepszą decyzję względem wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania.

Co to jest podatek liniowy?
Podatek liniowy jest formą opodatkowania, którą może wybrać przedsiębiorca jednoosobowej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca przy podatku liniowym płaci „jednolitą” i stałą stawkę podatku dochodowego – bez względu na to jakie osiąga przychody jego firma. Stawka opodatkowania liniowego wynosi 19%.

Jaka jest różnica między podatkiem liniowym a na zasadach ogólnych?
Podstawową różnicą pomiędzy w/w formami opodatkowania jest stawka podatku dochodowego. Jak wspomniano powyżej, przy opodatkowaniu liniowym stawka wynosi zawsze 19%. Natomiast w przypadku, gdy przedsiębiorca rozlicza swoje dochody na zasadach ogólnych obowiązuje go różna stawka podatku dochodowego. Stawka zależna jest od osiągniętego progu dochodu. Zatem jeżeli przedsiębiorca uzyska dochody niższe lub równe kwocie 85 528 zł – obowiązuje go stawka 18%. Jeżeli jednak przedsiębiorca osiągnie wyższy dochód, który przekroczy kwotę 85 528 zł to płaci od niego podatek dochodowy ze stawką 32% – w tym wypadku bardziej opłaca się zmiana formy opodatkowania na podatek liniowy.

Kiedy opłaca się podatek liniowy?
Jak wspomniano powyżej przede wszystkim podatek z jedną stawką 19 % opłaca się przedsiębiorcom osiągającym dochody, które w przypadku stosowania skali podatkowej opodatkowane byłyby stawką 32 %.

Tak więc podatek ten opłacalny jest w przypadku, gdy przedsiębiorca osiąga wysokie dochody – wyższe niż 100 tys. zł. W ten czas podatek liniowy jest bardziej opłacalny, ponieważ przy przychodach w wysokości 130 tys. rocznie, podatek dochodowy płacony według skali podatku na zasadach ogólnych wynosi 29 000 zł, natomiast według podatku liniowego wynosi on 24 700 zł. Tak więc różnica jest całkiem spora, ponieważ jest to ponad 4 tys. zł różnicy. W tym wypadku forma opodatkowania liniowego jest dla przedsiębiorcy bardzo korzystna (patrz: zdjęcie poniżej).

1626988-podatek
Warto podkreślić, że podatek liniowy jest również opłacalny dla tzw. singli, czyli osób pozostających w związkach ewentualnie partnerskich, ale nie małżeńskich (w tym nie posiadanie dzieci). Dlaczego? Ponieważ na podatek liniowy został nałożony zakaz wspólnego rozliczania się z małżonkiem oraz korzystania z ulg na dzieci (w przypadku samotnego rodzica).

Podsumowując, podatek liniowy opłaca się, gdy:

  • roczny dochód nie jest niższy niż około 100 tys. zł,
  • nie dokonuje się rozliczenia dochodu ze współmałżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem,
  • nie korzysta się z ulgi na dzieci i ulgi za Internet – podobnie jak w powyższym przypadku są one przeznaczone tylko dla skali podatkowej,
  • oprócz prowadzenia własnej działalności uzyskuje się dochody również z innych źródeł, które rozliczane są według skali podatkowej (np. umowa o pracę) – w tej sytuacji istnieje możliwość uwzględnienia większości ulg podatkowych w zeznaniu rocznym dochodu z etatu. Należy jednak pamiętać o konieczności złożenia dwóch deklaracji rocznych.
    oraz, gdy chcemy przy tym:
  • skorzystać z możliwości odliczenia kosztów uzyskania (zmniejszenie podstawy opodatkowania, a więc niższy podatek),
  • odliczyć od przychodu kosztów jego uzyskania oraz składek na ubezpieczenia społeczne, odliczyć od podatku 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz skorzystać z ulgi dla osiągających dochody za granicą.

Jakie należy wykonać obowiązki względem zmiany opodatkowania?
Wszelkie szczegóły na temat obowiązków jakie należy wykonać, aby móc zmienić formę opodatkowania znajdziecie w naszym artykule: https://www.e-deklaracje.pl/jak-zmienic-forme-opodatkowania-na-liniowa-19

Podsumowując, przedsiębiorca zanim podejmie decyzję o zmianie formy na opodatkowanie liniowe 19%, musi bardzo dokładnie rozważyć swoją sytuację materialną, jak i rodzinną. W sytuacji, gdy przedsiębiorca osiąga wysoki dochody ze swojej działalności, przy czym nie przysługują mu ulgi do odliczeń – na pewno skorzystanie z podatku liniowego jest dla niego korzystniejszą formą opodatkowania. Jednakże w sytuacji, gdy przedsiębiorca osiąga niższe dochody lub gdy osiąga wysokie, ale korzysta z ulg – musi dokładnie zastanowić się czy zasady ogólne nie są dla niego korzystniejsze. Każdy przedsiębiorca musi indywidualnie rozeznać się w swojej sytuacji i podjąć dla siebie jak najlepszą i najkorzystniejszą decyzje pod względem opodatkowania.