Kiedy stosować mieszaną sprzedaż?

Przedsiębiorcy mają możliwość prowadzenia sprzedaży mieszanej. Co to oznacza?

a więc mają prawo do częściowego odliczenia VAT-u poprzez połączenie sprzedaży opodatkowanej (np. 0%) z możliwością sprzedaży zwolnionej z VAT. W takiej sytuacji przedsiębiorca może obniżać VAT należny o kwotę podatku naliczonego od zakupów, ale uwzględnia tylko sprzedaż opodatkowaną.

Przy czym trzeba podkreślić, że przedsiębiorca musi rozgraniczyć, które zakupy pozwalają mu na odliczenie VAT-u, bo wiążą się ze sprzedażą opodatkowaną, a które będą służyć obu rodzajom działalności i wówczas VAT musi rozliczać wg proporcji (procentowego udziału sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej w obrocie firmy).

Można wyróżnić 3 sytuacje:

  1. Zakupy związane tylko ze sprzedażą zwolnioną nie dają możliwości rozliczania VAT.
  2. Zakupy związane tylko ze sprzedażą opodatkowaną dają pełną możliwość rozliczania VAT.
  3. Zakupy służące zarówno sprzedaży opodatkowanej, jak i zwolnionej pozwalają na rozliczanie VAT według proporcji (procentowego udziału sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej w obrocie firmy).

Proporcja stosowana w danym roku podatkowym przy sprzedaży mieszanej jest ustalana biorąc pod uwagę obrót firmy w poprzednim roku podatkowym. Następnie, po zakończeniu roku podatkowego, porównuje się zastosowaną proporcję z faktycznym procentowym udziałem sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej w obrocie firmy. Na tej podstawie należy dokonać korekty rozliczenia VAT za poprzedni rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *