Kody ubezpieczeń ZUS – działalność gospodarcza

Przedsiębiorca prowadzący własną działalność powinien w dokumentach zgłoszeniowych do ubezpieczeń podać poprawny kod ubezpieczenia.

Jakie kody ubezpieczenia wyróżniamy i powinniśmy wybrać? O tym dowiesz się z poniższego artykułu.

Kod ubezpieczeń składa się zazwyczaj z 4. cyfr. Kody odpowiednie dla osób, które prowadzą swoją działalność to:

 • 05 10 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60 % kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, oraz osoba prowadząca niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty
 • 05 12 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60 % kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
 • 05 20 – twórca
 • 05 30  – artysta
 • 05 40 – osoba korzystająca z ulgi na start
 • 05 43 – wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej
 • 05 44 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • 05 70 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia
 • 05 72 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia

Dodatkowo na końcu 4 cyfrowego kodu może pojawić się jeszcze 5 i 6 cyfra, oznaczająca prawo do emerytury lub renty i oznaczenia stopnia niepełnosprawności.

Jeśli nie występuje prawo do ww. świadczeń albo orzeczenia o niepełnosprawności, to należy wpisać 00.

W związku z powyższym w 5. cyfrze kodu ubezpieczenia ZUS – jeżeli występuje prawo do emerytury lub renty, oznacza się je następującą cyfrą:

 • 0 – nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty
 • 1 – jest ustalone prawo do emerytury
 • 2 – jest ustalone prawo do renty

Natomiast we wspomnianej 6. cyfrze kodu ubezpieczenia ZUS, oznacza się stopień niepełnosprawności następującą cyfrą:

 • 0 – brak orzeczenia o niepełnosprawności
 • 1 – jest orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności
 • 2 – jest orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • 3 – jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *