Koniec kar za błędy w dokumentach do ZUS

Obecnie naliczane są kary dla płatników za dokonane błędy w dokumentach, które są przekazywane do ZUS-u. Jednakże za niedługo przepis ten zostanie zniesiony, niedawno został on zgłoszony do Sejmu – 20 stycznia 2017 r., co oznacza, że po 30 dniach od ich ogłoszenia przepisy te wejdą w życie.

Zmiany mają dotyczyć art. 47 ust. 10c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Obecnie ZUS ma możliwość wymierzania kar płatnikowi lub instytucji obsługującej wpłaty składek za brak przekazania albo przekazania błędnego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, zgłoszenia płatnika składek, imiennego raportu miesięcznego, deklaracji rozliczeniowej, dokumentu płatniczego lub zlecenia płatniczego.

Ogólnie rzecz biorąc dodatkowe opłaty ustalane są przez ZUS i wysokość jest zależna od paru kwestii, np. od wysokości odsetek ustawowych i kwoty nieprzekazanej w terminie składki na OFE.

Oczywiście wyżej wymienione opłaty są niepotrzebnym obciążeniem dla płatników. Dodatkowo dla samego ZUS-u koszty związane z wymierzaniem tej opłaty są wielokrotnie wyższe, niż pływy do systemu ubezpieczeń społecznych. Dlatego też niedługo kary te zostaną zniesione. Poselski projekt uchyla przepisy z art. 47 ust. 10c-10g ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które dotyczą tego typu dodatkowych opłat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *