Kontrola użytkowania auta wyłącznie w firmie

Przedsiębiorca, aby ustrzec się konsekwencji wynikających z przeprowadzonej kontroli w jego firmie odnoszących się do sprawdzenia poprawności wykorzystywania samochodu tylko dla celów służbowych, może wykorzystać parę dodatkowych metod, aby bardziej uwiarygodnić ten fakt.

Co prawda będzie wiązało się to z dodatkowymi kosztami, ale dzięki temu przedsiębiorca zadba o argumenty, które poświadczą jego słuszność wykorzystywania samochodu na wyznaczone cele firmowe. Ewentualna kontrola nie będzie mogła w tym wypadku mieć żadnych kontrargumentów.

Ewentualne koszty jakie będzie musiał ponieść dany przedsiębiorca i o których mowa powyżej, to przede wszystkim zakup dodatkowych urządzeń kontrolujących pracowników, używających samochodów dla celów firmowych (np. GPS). Inne koszty to dodatkowe obowiązki, np. stworzenie regulaminu, sporządzenie umów powierzenia itp.

W zamian za wprowadzenie dodatkowych metod, przedsiębiorca zbierze ilość wystarczających dowodów poświadczających prawidłowy cel użytkowania samochodu. Dzięki temu przedsiębiorca nie będzie musiał martwić się, w razie ewentualnej kontroli, że wykaże ona coś innego.

W związku z powyższym…

W związku z powyższym, przedsiębiorca, aby mógł upewnić się, że pracownicy na pewno wykorzystują swoje samochody tylko dla celów służbowych, mogą zamontować w ich samochodach GPS. Dzięki temu będzie można nadzorować wykorzystanie danego pojazdu i sprawdzić każdą trasę przejazdu w celach służbowych (przyda się to również do kilometrówki). ’

Jednakże należy podkreślić, że pracownicy muszą być poinformowani o tym fakcie. Każdy pracownik, którzy będzie użytkował samochód z technologią GPS musi wiedzieć, że jego trasy są kontrolowane.

Poza tym…

Dodatkowo przedsiębiorca może jeszcze zabezpieczyć się przed ewentualnymi konsekwencjami prawnymi z nieprawidłowego użytkowania samochodu. Oznacza to, że można przenieść pełną odpowiedzialność za wykorzystanie samochodu na cele TYLKO firmowe na pracownika firmy. W tym celu należy spisać z danym pracownikiem umowę powierzenia samochodu. I od tej pory to na pracowniku będzie spoczywał obowiązek pilnowania się, aby samochód był wykorzystywany tylko na te cele.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *