Kto musi sporządzać pełne sprawozdanie finansowe?

Do składania pełnego sprawozdania finansowego zobligowane są pewnie podmioty. Poniżej wyjaśnimy jakie podmioty są zmuszone do tego zmuszone.

Pełną wersję sprawozdania finansowego muszą obowiązkowo składać większe podmioty, które prowadzą swoją księgowość za pomocą ksiąg rachunkowych oraz te, które samodzielnie wybrały pełne księgi rachunkowe jako sposób ewidencjonowania.

W związku z powyższym obowiązek ten spoczywa na spółkach funkcjonujących jako osoby prawne, jak też na jednoosobowych firmyach oraz spółkach osób fizycznych prowadzących pełną księgowość.

Natomiast mniejszym spółkom ustawodawca dał możliwość sporządzenia uproszczonych sprawozdań finansowych, ale pod warunkiem, że w roku obrotowym, spółka nie osiągnęła dwóch z trzech poniższych wytycznych:
– średnioroczne zatrudnienie na poziomie 50 osób;
– suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – równowartość w walucie polskiej 1 milion euro;
– przychód netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych – równowartość w walucie polskiej 2 milionów euro.

Podsumowując, oznacza to również, że jeżeli przedsiębiorstwo nie spełnia ww. warunków musi sporządzić pełną wersję sprawozdania finansowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *