Kto ponosi odpowiedzialność za błędy w księgowości ?

Przedsiębiorca na początku działalności stoi przed podjęciem wielu ważnych decyzji, które będą wpływać na sposób funkcjonowania jego działalności. Jest to przede wszystkim wybór właściwego biura rachunkowego, które zajmie się prowadzeniem księgowości przedsiębiorstwa. Niektórzy przedsiębiorcy prowadzący księgowość uproszczoną (Księga Przychodów i Rozchodów) wykonują rozliczenia samodzielnie, natomiast przy pełnej księgowości jest zupełnie inaczej, ponieważ jest znacznie bardziej skomplikowana i wymaga pomocy specjalisty. Decydując się na wybór biura rachunkowego w kontekście przedsiębiorstw, które zlecają prowadzenie księgowości na zewnątrz, powstaje pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za błędy rachunkowe.

Za postępowanie wbrew przepisom ustawy o rachunkowości i nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych przewidziane są konsekwencje prawne. Karą może być grzywna lub pozbawienie wolności do lat 2. Zdarza się również, że obie powyższe kary stosowane są łącznie.

Księgowość w biurze rachunkowym

Zadania związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych na zewnątrz firmy jest częstą praktyką. Działanie takie jest o tyle korzystne, że przedsiębiorca może wtedy zając się rozwojem firmy, wówczas obowiązki rachunkowo – finansowe powierza specjalistom zatrudnionym w biurze księgowym. Często się zdarza, że obowiązki te wypełnia księgowy zatrudniony w firmie. Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie przedsiębiorca, powinien pamiętać, że przekazanie tych zadań innym podmiotom albo osobom nie zwalnia go z odpowiedzialności za powstałe błędy. Zgodnie z art. 26 Ordynacji podatkowej za zobowiązania podatkowe przedsiębiorca może odpowiadać całym swoim majątkiem.

Co zatem z biurem rachunkowym?

Choć pomyłki popełniane przez księgowych mogą okazać się dla przedsiębiorców bardzo dotkliwe, pamiętajmy, że nie zawsze są skutkiem zamierzonego działania. Konieczność przetwarzania wielu dokumentów i informacji, a także liczne obowiązki wynikających z ustawy sprawiają, że nawet bardzo dobry specjalista może po drodze popełnić pomyłkę, a ta zostanie dostrzeżona dopiero przez organ podatkowy.

Z tego powodu ustawodawca poprzez Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nałożył na biura rachunkowe obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Pamiętajmy jednak, że obowiązek OC ogranicza się tylko do niektórych czynności prowadzonych przez biura rachunkowe.

Jak jest w praktyce ?

Chociaż dokumentacją księgową w firmie zajmuje się zatrudniające profesjonalistów biuro rachunkowe, odpowiedzialność za popełnione przez nie błędy nadal ponosi przedsiębiorca, który zlecił wykonywanie tych zadań. Dlatego kary finansowe będą dotyczyły właśnie przedsiębiorcy, a ten może odpowiadać całym swoim majątkiem. Przedsiębiorca może dochodzić swoich praw i wysunąć roszczenia w stosunku do biura rachunkowego. Ich zabezpieczeniem jest właśnie obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *